சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - சா/த மற்றும் உ/த (ஆங்கிலம் | பொருளியல் | வர்த்தகக் கல்வி)

M.S.Mohamed Imthiyas (ஆண்) - BBA (Hons) sp. in Marketing, Certificate in BA (CIMA).
இடங்கள்: அக்கரைப்பற்று, அம்பாரை, கண்டி, கல்முனை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, நிந்தவூர், பழமுனை, பேருவளை, மாவனல்லை

சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 1 - 8

Ms. Ismath (பெண்) - BSc. in Psychology and Teacher Training Diploma [Specialized in English], 3 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வெல்லம்பிட்டிய

சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 1 - 8