සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

உ/த தனியார் இணைந்த கணிதம் வகுப்புக்களை

தொடர்பு விபரங்கள்

ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
University of Moratuwa Bsc undergraduate
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
මෙවර උසස්පෙළ සිසුන් සදහා මග හැරුනු පාඩම් ආවරණය කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* සිද්ධාන්ත පන්ති.
* සිද්ධාන්ත හා පුණරීක්ශන පන්ති.
* A/L ත්‍රිකෝණමිතිය / අවකලනය / අනුකලනය විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ.(කෙටි දින ගනනක් තුල සිදුකරයි)
* A/L ලකුණු අඩු හෝ අසමත් වන මට්ටමේ සිසුන් සදහා s,c සාමාර්ථ සදහා ගෙන යාමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව.
* A/L ඉහල ප්‍රතිඵල.
* තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.
* Online and home visiting
* Over years experience .
* මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුවෙක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
* වැඩිදුර තොරතුරු සදහා විමසන්න.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry