සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
H M M Kumari Hennayake (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​2​-​4​3​2​4​4​1​1​ ​|​ ​0​7​2​2​-​4​4​9​2​3​4​ ​|​ ​0​1​1​-​2​0​9​8​8​6​7
වයිබර් :
0​7​2​4​3​2​4​4​1​1
වට්ස්ඇප් :
වැඩිදුර තොරතුරු :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
ශාස්ත්‍රපති ජනසන්නිවේදන (කැළණිය)
ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ)
PGDE (කොළඹ)
Dip. in counselling
IPICT
Med (Open University)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ රජයේ ජාතික බාලිකා පාසලක ගුරුවරියක් විසින් මෙහෙයවන

අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් හා මාර්ගගත පන්ති හෝමාගම දී

2023 පුනරීක්ෂණ හා 2024 හා2025 නව පන්ති ආරම්භය 2023 දෙසැම්බර් දී . මාර්ගගත පන්ති සදහා ලියාපදිංචි වන්න

100% ක් අසමසම ප්‍රතිපලය ඉදිරියටත්. අපගේ Facebook පිටුව වෙත යොමු වන්න. Kumari Hennayake - Media

බඳවා ගැනීම සීමිත සිසුන් සංඛ්‍යාවක් පමණි.

සියලු විමසීම් - 072-4324411/0722-449234 / 011-2098867 Whatsapp - 0724324411
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
H M M Kumari Hennayake ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry