சிங்களத்தில் மற்றும் கத்தோலிக்க தர்மம் வகுப்புக்களை

Kanchana (பெண்) - Having experience as a teacher over five years


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry