சா/த மற்றும் உ/த புவியியல் பயிற்சி

Shehan Maduwantha (ஆண்) - Experienced tutor conducts classes.
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு, பாணந்துறை, மாத்தறை