ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Niyas (பெண்) - Tuition conduct by a well experienced teacher who teaches mathematics, science, English and other relevant subjects.
இடங்கள்: பாணந்துறை

Academy of Speech, Drama and Leadership

Cleon Academy - 17 years in the field of Performing Arts and English Language.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கொழும்பு 06, நுகேகொடை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ

Academy of Speech, Drama and Leadership
Tri-C Academy - பாணந்துறை

At Tri – C Academy education is more than a business, it would be an enlighten experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher

Rohana Abeysundara (ஆண்) - National Diploma in Teaching English [Pasdunrata College of Education Kaluthara], 17 years experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Srilal Mendis (ஆண்) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி

Miss. C. Liyanawatte (பெண்) - DELF qualified, working at an international school as a French language teacher.
இடங்கள்: பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி
பயிற்சி : ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன்

Andrew - Registered Training Academy, Exam Preparation Course Provider for the British Council.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தல்பிட்டிய, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 3 to 9 - உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

An experienced male tutor conducts home visiting classes. Several supplementary books will be done.
இடங்கள்: கல்கிசை, கெஸ்பேவ, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மொரட்டுவ

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.