ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Niyas (பெண்) - Tuition conduct by a well experienced teacher who teaches mathematics, science, English and other relevant subjects.
இடங்கள்: பாணந்துறை

Support Classes For Kids - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம்

Poornima Cooray (பெண்) - Diploma in Pre-school, AMI, B.A in Teaching, Currently Teaching at Gateway College.
இடங்கள்: கல்கிசை, பாணந்துறை

Tri-C Academy - பாணந்துறை

At Tri – C Academy education is more than a business, it would be an enlighten experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி

Miss. C. Liyanawatte (பெண்) - DELF qualified, working at an international school as a French language teacher.
இடங்கள்: பாணந்துறை

பிரஞ்சு மொழி / ஆங்கிலம் மொழி / GIT பயிற்சி
பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - பாணந்துறை

Jagath Kumara (ஆண்) - A professionally qualified Graduate and experienced University Teacher.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பாணந்துறை, வாத்துவை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 5

Devuni Welarathne (பெண்) - A qualified Teacher,currently teaching at Lyceum International School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, நுகேகொடை, பாணந்துறை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்