ஆங்கிலம் / கணிதம் / வரலாறு வகுப்புக்களை (உள்ளூர் மற்றும் Edexcel பாடத்திட்டம்)

Isuri (பெண்) - Bachelors degree (B.Ed), TKT, Over 4 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

தனியார் வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் மொழி, வரலாறு, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Naushani Waththuhewa (பெண்) - Experienced as an international school teacher for 4 years, 10 years teaching experience in government approved schools.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, அம்புல்தேனிய, கொட்டாவை, த

தரம் 6-11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - சிங்களத்தில் வரலாறு வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளும் குடியுரிமைக் கல்வியும்

Meril Mendis (ஆண்) - Teaching at a government school. 30 years of experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, மீப்பே, ஹோமாகம