உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் இலக்கியம்

R. Gunawardane (ஆண்) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, நுகேகொடை, நேகோம்போ

ஆங்கிலம் இலக்கியம்
பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் / ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Rochelle Christoffelsz (பெண்) - London Qualified - Early Childhood Education.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 3/4/5/6, தேஹிவல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் (Edexcel iGCSE / Cambridge GCE) GMAT, GRE, SAT (Verbal/English) TOEFL, IELTS, exams 2019/20

Immanuel Jebamony (ஆண்) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA).இடங்கள்: அத்திடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை

ஸ்போக்கன் இங்கிலிஷ்

Sureshkumar (ஆண்) - We have standard Lectures having MA. BA Qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கொழும்பு, கொழும்பு 06, யாழ்ப்பாணம், வவுனியா

Tuition and Homework Help

Liza (பெண்) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
இடங்கள்: கொஹுவல, நுகேகொடை

கணிதம் மற்றும்ஆ ங்கிலம் Tuition

Hirushi Karunananda (பெண்) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
இடங்கள்: பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை - தரம் 9 to உ/த

Divakar David (ஆண்) - Been a private tutor for the past 10 years.
இடங்கள்: கொழும்பு

வீட்டிற்கு வருகை தரும் தரம் 1-11: கணிதம் (ஓ / எல்), ஆங்கிலம் (ஓ / எல்), ஆங்கில இலக்கியம், புவியியல்,

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மிரிஹான

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

ஆங்கிலம் பயிற்சி - பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் இருவருக்கும் பேசப்படும் ஆங்கில மற்றும் இலக்கண வகுப்புகள்

Ahisha Haneef (பெண்) - இலங்கையில் முன்னணி ஆங்கில மொழியில் கல்வித்துறையில் பயிற்சி பெற்ற ஒரு சித்தா பட்டதாரி.
இடங்கள்: கொழும்பு 6, தேஹிவல

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Shehani Aluwihare (பெண்) - Teaching English as a Second Language (TEYL/CALSDA), Associate Diploma in Teaching English as a Second Language (ATESOL/ACALSDA).
இடங்கள்: கொழும்பு 8

Become a learner - கொழும்பு 6

ACE Institute has been a pioneer is teaching English language and subjects in English using Study Tech (an American learning technique).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

BIBM - British Institute of Business Management Studies

BIBM English School courses are taught by well qualified and experienced English teachers.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

BIBM - British Institute of Business Management Studies
Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

Excellent Coaching IELTS, PTE, IELTS Life Skills, London OL / AL ஆங்கிலம், General & Spoken English, LET for Medical Profession

Millannial Education - Qualified in CIMA, ICSA, Law, English Degree diploma in Child physiology, Over 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

Excellent Coaching IELTS, PTE, IELTS Life Skills, London OL / AL ஆங்கிலம், General & Spoken English, LET for Medical Profession
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை, GCE சா/த மற்றும் உ/த உள்ளூர், Cambridge மற்றும் Edexcel

Kingsley Nagarajah (ஆண்) - English for Teachers of English and Diploma in Business English [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, வெலிசறை

குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

உயிரியல், இரசாயனவியல் and ஆங்கிலம் Tuition

ஆசிரியர்: Thiviyakaanthan Logeswaran (ஆண்‍) - MSc Molecular Genetics, BSc Bio-medical Science (First Class).
இடங்கள் வெல்லவத்தை, ,கொழும்பு 6, இலங்கை சனநாயக

Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

IELTS, Spoken English - 16 Days / School Syllabus

ESOL and SESOL Certified Facilitator conducts lessons in ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

Tuition given in ஆங்கிலம் இலக்கியம்

Ummesalama (பெண்) - Have done Advanced diploma in Counselling psychology and Open university course on teaching children with special needs.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 06, தேஹிவல, ரட்மலான

The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level, IGCSE Classes

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
இடங்கள் ,கொழும்பு 6, பத்தரமுல்ல