தனியார் / குழு வகுப்புக்களை பௌதீகவியல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் மற்றும் பொறியியல் தொழில்நுட்பம்

Abdul Nazar (ஆண்) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written, Have experience in teaching Physics and IT related subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

தனியார் / குழு வகுப்புக்களை பௌதீகவியல் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் மற்றும் பொறியியல் தொழில்நுட்பம்
கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)

A Ganeshananthan (ஆண்) - MBA(IT), MBCS, MACS, PCP. [Experiences as Analyst  Programmer, IT Manager, Lecturer].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

கணனிக் கல்வி (ICT 6-9, O/L, A/L)
உ/த, சா/த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் GIT தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை

Nilansha Tharaka (ஆண்) - BSc Undergraduate Information Technology, University of Moratuwa.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, கொழும்பு 1 - 9, தேஹிவல, பிட கோட்டே, மஹரகம, ரட்மலான, ஹோமாகம

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா

பயிற்சி - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / IT / கணினி விஞ்ஞானம்

Nishadani Liyanage (பெண்) - IT graduate from a reputed university in SriLanka, Currently reading for MSc in Computer Science.
இடங்கள்: கேகாலை, கொழும்பு, கொஹுவல, தேஹிவல, நுகேகொடை, மஹரகம

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த

H Prasad (ஆண்) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கல்கிசை, களுபோவில, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொஹுவல, தலவத்துகொட, தேஹிவல

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் - O/L and A/L London and Local syallabus

ஆசிரியர்: Ruwani Wickrama (பெண்‍) - BCS (UK) Graduate, ACS passed finalist, More than 10 years experience in reputed private school.

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் / Cambridge, Edexcel

Mohamed Hassan (ஆண்) - BSc Computer Systems and Networking - University of Greenwich, CCNA, IDCS, ICDL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு, தேஹிவல

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை ஐந்து உள்ளூர் / Cambridge, Edexcel
Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

ஆசிரியர்: Ms. Sri (பெண்‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
Visits: ,கொழும்பு and 6, தேஹிவல, Mount lavinia, Rathmalana, மொரட்டுவ

Graduate Teacher for Individual and Group Classes - English and Mathematics (Year 6 to 11), IT (Year 6 to A/L), BCS, BIT - Home Visit Classes and Classes in my Premises

ஆசிரியர்: Gughan (ஆண்‍) - MSc, BSc [Hons], MBCS, Dip. in Journalism. Home Visits: ,கொழும்பு and suburbs, இலங்கை சனநாயக

ICT தரம் 6 to 9 சா/த மற்றும் உ/த - தனியார், குழு வகுப்புக்களை

Sanjeewa (ஆண்) - BSc in IT, MSc in IT [University of Colombo], MBA.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, களனி, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொஸ்வத்த, தலங்கம, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே

ICT தரம் 6 to 9 சா/த மற்றும் உ/த - தனியார், குழு வகுப்புக்களை
Tuition classes held for students from grade 3 to சா/த (London and local syllabus). Only girls.

Munzila Fathima (பெண்) - In a Muslim girls school for 5 years, Private home visit classes for 2 years.
இடங்கள்: வெல்லம்பிட்டிய

Visiting lecturer for ICT

ஆசிரியர்: Yasin Nimaladasa (ஆண்‍) - Over six years experience in teaching for reputed institutes and individuals.
Visits: ,கொழும்பு

Learn to Learn

ஆசிரியர்: T. Abienash (ஆண்‍) - BSc.(Physics) - University of ,கொழும்பு.
Visits: ,கொழும்பு 3,4,5,6 and தேஹிவல.

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (பெண்‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : ,கொழும்பு Suburbs

Dharul Hikma Institute

நிறுவனம்: Dharul Hikma Institute, Details: City and Guild approved courses, Montessori teacher training, Computer courses in Mattakkuliya, இலங்கை சனநாயக

Dharul Hikma Institute
கணிதம் and IT Tuition - Grade 6 to 11

English medium Mathematics and IT tuition from grade 6 to 11 - Local syllabus.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Computer Classes for Grades 6 to 9, O/L and A/L

ஆசிரியர்: Rifan Farooque (ஆண்‍) - Higher Dip. in Computer Systems Design (NIBM), BSc in Information Technology (University of ,கொழும்பு).
Visits: ,கொழும்பு/suburbs

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்