உயிரியல் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை - உள்ளூர் உ/த (ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்)

Mahen Perera (ஆண்) - BSc (hons) food science and nutrition.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கம்பஹ, கொட்டாவை, நிட்டம்புவ, நுகேகொடை, பஸ்யாலை, மஹரகம, மாலபே, மினுவங்கொட, யக்கலை

சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - 077295 4157

Ireshika Wickramasuriya (பெண்) - Undergraduate, 2 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கம்பஹ, மினுவங்கொட

விஞ்ஞான [ஆங்கிலம் மொழிமூலம்] சா/த வகுப்புக்கள்

Indika Wimalachandra (ஆண்) - B.Sc [Open university], College of education diploma for teaching science, Science teacher of a leading government school.
இடங்கள்: மினுவங்கொட, ரத்தொளுகம

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

ஆசிரியர்: Primal Pinnadoowa (ஆண்‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக