ஒன்லைன் இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த, உ/த (Cambridge / Edexcel / IGCSE)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
T.D. Perera (பெண்)
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  • Post Graduate Diploma in Education,
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
7​5​8​6​6​6​6​6​6
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Experience of 20 years with Cambridge / Edexcel OL / AL chemistry.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
OL / AL Edexcel - Theory / Revision
OL / AL Cambridge - Theory / Revision
OL - IGCSE
இடம்
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English