ஓர்கன் Keyboard வகுப்புக்களை

Shane Fernando (ஆண்) - A musician with over 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, மொரட்டுவ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்

Da capo Institute of Aesthetics Studies - Over 15 years experienced qualified tutor conducts lessons.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்
சங்கீதம் வகுப்புக்களை - Drums, Octapad, Keyboard, கிட்டார், குரலிசைப் பயிற்சி

Sampath Bandara (ஆண்) - Visharad Bhathkhande University - India, Bellwood fine art Diploma in NYSE.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல்

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை பியானோ / ஓர்கன்

H.V. Mendis (பெண்) - LTCL [UK], RSM - Diploma [UK], Australian music exam board [AMBE].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

Music Composing, Mixing & Masterin, Recordingg Course

Sound Room Studios is a premier music academy which is involved in teaching and training the students of Vocal, Guitar, Keyboard for any age group.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பொல்கசொவிட்ட

Music Composing, Mixing & Masterin, Recordingg Course
Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory

Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை