ஓர்கன் Keyboard வகுப்புக்களை

Shane Fernando (ஆண்) - A musician with over 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, கொழும்பு, மொரட்டுவ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி

Upali Ranthilaka (ஆண்) - Diploma in music at NYSC [Tharuna seva sabava], Advance musician course in SL Air force Band, Royal college of music Grade 5.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, கொழும்பு 06, நேகோம்ப

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி
மேலைத்தேய மற்றும் ஓரியண்டல் சங்கீதம் கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical வகுப்புக்களை

Syncrisis Music School - Western and Oriental music theory and practical classes.
இடங்கள்: கொழும்பு, பனாகொட

Western Instruments Trainer and Subject Teacher

ஆசிரியர்: N. Danur Madduma Bandara (ஆண்‍) - Vadya Wisharad Bathkande India (Guitar Classical) Vocal - Praramba - Sri Lanka, Theory of Western Music - ABRAM

வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES

Indika Kandanearachchi (ஆண்) - Individual & group classes, Home visits.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES
கிட்டார், Keyboard மற்றும் குரலிசைப் வகுப்புக்களை - கொழும்பு

Panduka Ranaweera (ஆண்) - Acoustic / Bass guitar player, singer, piano player of University music band, All island 3rd place ragadhari music in 2007.
இடங்கள்: கொழும்பு

ஓர்கன் சங்கீதம் வகுப்புக்கள்

ஆசிரியர்: H.M. Arunakantha (ஆண்‍) - Course duration : 4 months, Visits : Only in ,கொழும்பு.

Western Music Theory and Practical

ஆசிரியர்: Chaminda Wickramanayake.
Courses: Theory and Practical [Royal or Trinity], Saxophones, Clarinet, Trombone, Trumpet.
Visits: ,கொழும்பு

Home visit ஓர்கன் classes

Yasaz Sri (ஆண்) - Home visit Organ lessons from the beginning.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு

Western Music Teacher

ஆசிரியர்: Taniya De Zilva (பெண்‍) - Qualified Trinity college of music grade 8, 26 years of working experience.
இடங்கள் வாட்டல, Jaela, ,கொழும்பு

Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory