சிங்களத்தில் வரலாறு மற்றும் நடனம் வகுப்புக்களை

Shashmini Vimarshana (பெண்) - Currently teaching at a leading private school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு

பயிற்சி தரம் 6 - சா/த மாணவர்கள் ஐந்து

L Balasuriya (பெண்) - Over 10 years teaching experience in Government and International schools.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, கோதடுவ, ஹன்வெல்ல

Home Visiting வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Dharshanan (ஆண்) - BSc Spl (Hons) in IT, Dip in English (Elocution).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, முல்லேரியா