பியானோ / வாய்ப்பாட்டு - தரம் 1 to தரம் 11

Hashini Karunaratne (பெண்) - 2 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பத்தரமுல்ல

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பத்தரமுல்ல

Garuthra Sumanasekara (பெண்) - Completed IWMS, ABRSM exams.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )

B.A.Piyankara Perera (ஆண்) - Sangeeth visharadh Lucknow India in 1990, Vadya visharadh (Tabla) Lucknow India in 1990.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு 05

Individual or Group Music Classes - Vocal and Instrument (தபலா, கிட்டார் )