பயிற்சி - Children with Learning Disabilities, தரம் 1 to 9

Yamuna Peeligama (பெண்) - Have followed the Certificate in Teaching for Children with Disabilities conducted by the Open University of Sri Lanka.
இடங்கள்: நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி

Bashini Liyanapathirane (பெண்) - A graduate in law and a final year undergrad Faculty of Arts. (BA in English Language), Completed the DELF exams.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

உ/த இரசாயனவியல் மற்றும் விஞ்ஞானம், கணிதம் ஐந்து தரம் 6 to 11

Sudara Jayatissa (ஆண்) - Undergraduate student in Faculty of Medicine, University of Colombo.
இடங்கள்: அவிசாவலை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு 08, கொழும்பு 10, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தல

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மாணவர்கள்

Kokila Sooriyabandara (பெண்) - Following the Edexcel Level 4 teaching Diploma, Currently a teacher at Gateway college.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 to 11 மற்றும் உ/த இரசாயனவியல்

Pradeep Hemachandra (ஆண்) - Graduated from university of Peradeniya 2012, MSc in Analytical chemistry.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கனேமுல்லை, களனி

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
விஞ்ஞானம் (தரம் 6-7) மற்றும் வரலாறு (தரம் 6-9) வகுப்புக்களை லண்டன் / உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Lathikka A. Niriella (ஆண்) - BSc. [Built Environment - University of Moratuwa], Certificate in teaching History [University of Colombo].
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கடுவெல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் தரம் 9 to 11

Praveen de Silva (ஆண்) - Have obtained 9A's at GCE O/L and have obtained 3C's at GCE A/L and currently an undergraduate.
இடங்கள்: கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

பயிற்சி வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம், கணிதம் மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 6 to 9

Meera (பெண்) - A final year medical student with first classes in the previously held bar exams.
இடங்கள்: நாவல, பத்தரமுல்ல, மாலபே, ராஜகிரிய

Tuition Class - Information Technology and Science

ஆசிரியர்: N.C Perera (ஆண்‍) - MSc, BSc Special.
இடங்கள் பத்தரமுல்ல

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

ஆசிரியர்: Prasanna Samarawickrama (ஆண்‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of ,கொழும்பு)

O/L Science Classes - Home Visiting

ஆசிரியர்: Dilumi Warnakulasuriya - Bachelor of Science (University of Peradeniya), Over 5 years experience.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்