advertise here
புவியியல் பயிற்சி வகுப்புக்களை - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் (தரம் 6 - 10 சா/த மற்றும் உ/த) கொழும்பு

Shashintha Edirisuriya (பெண்) - Bachelor of Arts (Sp.) Geography.
இடங்கள்: அகுரேகொட, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொஸ்வத்த, கோதடுவ, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பலவாட்