கணிதம் மற்றும் அறிவியலுக்கான பயிற்சி (ஒரு ஆசிரியரால் நடத்தப்பட்டது)

Subodhini Perera (பெண்) - Science graduate with over 30 years experience, Post graduate diploma holder

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Thimanga Weerasinghe (ஆண்) - BSc Graduate in biomedical science.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை
ஒன்லைன் மற்றும் Home visiting பயிற்சி வகுப்புக்களை - கம்பஹ மற்றும் கொழும்பு

Uththara Payagalage (பெண்) - BCS - HEQ (PGD Level), Dip. in English Teaching [Lyceum Academy of Teacher Education], Dip. in English [NIBM], Diploma in ICT

ஆங்கிலம், ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், ENV, கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (பெண்) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, களனி, கிரிபத்கொட, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல, வெலிசறை

விஞ்ஞானம் கணிதம் தரம் 1-6 மற்றும் சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் உள்ளூர் மற்றும் Cambridge

Lakdinu (பெண்) - University entrance Engineering.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கனேமுல்லை, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

உதவித்தொகை தேர்வுக்கான தரம் 3 முதல் 5 வரை அனைத்து பாடங்களும்

Pathmini Maheshika (பெண்) - A teacher of a leading school in Colombo, Over 23 years of teaching and over 11 years of paper marking experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கிரிபத்கொட