தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஐந்து

Priyangika Gamage (பெண்) - Professional Member [BCS]. Reading for Master of Science (MSc.) in IT and Strategic Innovation.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கராபிட்டிய, காலி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்