வீட்டிற்கு வருகை தரும் தரம் 1-11: கணிதம் (ஓ / எல்), ஆங்கிலம் (ஓ / எல்), ஆங்கில இலக்கியம், புவியியல்,

Dilini Perera (பெண்) - Architecture student.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, மிரிஹான

பயிற்சி - English and Primary Subjects

Srini (பெண்) - Been a teacher for over 30 years at Bishops college Colombo, Saudi Sri Lankan school & international schools in Colombo.
இடங்கள்: தேஹிவல

பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1-8

Afnan Kitchilan (பெண்) - Conducted tuition classes abroad and wanting to continue my teaching in Sri Lanka.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

வகுப்புக்களை conducted ஐந்து ஆங்கிலம் கணிதம் ScienceENV புவியியல் CivicsHistory

Fathima (பெண்) - Classes conducted for Edexcel / Cambridge and National syllabus from Grade 1 to Grade 6.
இடங்கள்: தேஹிவல

ஆங்கிலம், ஜெர்மன் and தமிழ்மொழி Language classes

ஆசிரியர்: Sivapriya Pathmanathan (பெண்‍) - Advanced Diploma in Counseling Psychology, Working as a Teacher at Tiny Tots School, ,கொழும்பு 4

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.