பயிற்சி வகுப்புக்களை - உள்ளூர் பாடத்திட்டம் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Mithma (பெண்) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
இடங்கள்: கொட்டாவை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, விஜேராம

கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் வகுப்புக்களை

Surani Amasha (பெண்) - Undergraduate in business management. Currently teaching at an international school
இடங்கள்: கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பன்னிப்பிட்டிய, பலவாட்ட, மீகொடை, ஹோமாகம

Home visit ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

K Nugaliyadda (ஆண்) - Diploma in English.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, பத்தரமுல்ல, பன்னிப்பிட்டிய, பாதுக்கை, மஹரகம, மாலபே, மீகொடை, ஹோமாகம

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் - Home visit

Prashani Rajapaksha (பெண்) - Higher National Diploma in English at SLIATE, Undergraduate of BA in English at University of Sri Jayawardhanapura.
இடங்கள்: நாவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம, ராஜக

ICT, GIT, கணிதம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம், தமிழ், சிங்களத்தில், பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், வணிக, Year 5 Scholarship, பௌத்தம், ஆங்கிலம் Lit.

நிறுவனம்: ebis - The classes are conducted by well qualified and experienced Government and International School teachers.
இடங்கள்: பன்னிப்பிட்டிய