பிரஞ்சு ஆங்கிலம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Yash Dazz (பெண்) - Bachelor's Degree in Colombo University, Diploma Holder of English language.
இடங்கள்: காலி, கொழும்பு, சிலாபம், நுகேகொடை, மாதம்பை

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த

A qualified lady teacher, BA (Hon) in French Language & Literature, University of Kelaniya, Diploma in French
இடங்கள்: காலி, கொட்டாவை, கொழும்பு, மஹரகம

பிரஞ்சு வகுப்புக்களை தரம் 1 - 13 உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, Edexcel மற்றும் Cambridge சா/த மற்றும் உ/த
Learn French Easily - A French Class in Galle

ஆசிரியர்: Mihiri Wathsala Liyange (பெண்‍) - Followed French diploma, Undergraduate [Kalaniya University], Followed courses at ,கொழும்பு Alliance Franciase.

பிரஞ்சு for all

Hiruni Virajinie (பெண்) - Masters in Linguistics [University of Kelaniya], BA Hons [University of Kelaniya], Delf B1 & B2.
இடங்கள்: காலி, ஜிந்தொடை

பிரஞ்சு for all

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்