ஸ்பானிஷ் மொழி வகுப்புக்களை

Hemantha Egoda Arachchi (ஆண்) - Lecturer, experience in living in a Spanish speaking country for over 6 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொழும்பு

ஜெர்மன் ரஷியன் சீன மொழி ஜப்பானிய மொழி மொழி பாடநெறிகள்

Academy of Tourism and Foreign languages - We are the leading Language Educational Institute in Southern province.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி

ஸ்பானிஷ் மொழி Teacher

ஆசிரியர்: Nadeeshan Jayakody (ஆண்‍) - Visiting lecturer and Spanish Language Course designer at Bandaranayke Center For International Studies.

ஸ்பானிஷ் மொழி Teacher
ஆங்கிலம், பிரஞ்சு ஸ்பானிஷ் வகுப்புக்களை

Dinithi Bibulewela (பெண்) - Completed DELF exams, Was a student in alliance francaise.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Advertise Here