உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
தரம் 1-11 வரையிலான மாணவர்களுக்கான பிரத்தியேக வகுப்புகள் (தமிழ் மொழி மூலம்)

Krisha Krishanthani (பெண்) - Completed diploma in education.
இடங்கள்: கொழும்பு1 - 15, வாட்டல

Teacher of ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் கணிதம் தரம் 3 to சா/த (Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்)

Erandi Herath (பெண்) - Well experienced English language trained teacher with 32 years of experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, ராகமை, வாட்டல

தரம் 1 to 6 வகுப்புக்களை (லண்டன் / Edexcel) - ஆங்கிலம் கணிதம் மற்றும் சிங்களத்தில்

Nadeeka Kamali (பெண்) - Primary Teaching Diploma in IVTH, Two years in Atami International School, Two years as a online tutor for London School kids.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ச

லண்டன் மற்றும் உள்ளூர் வகுப்புக்களை தரம் 1 - சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Sahanya (பெண்) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 5 - உ/த (உள்ளூர் மற்றும் Cambridge)

Angela Perera (பெண்) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் சா/த உ/த

A graduate teacher conducts home visiting classes.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, வாட்டல

Cambridge சா/த ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Atheneum Institute - Ekala Sanasa Building Classes. Home visit group classes.
இடங்கள்: ஏகல, கம்பஹ, ஜ-ஏல, நிட்டம்புவ, வாட்டல

பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1 to தரம் 8 (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச)

Fazlina Iqbal (பெண்) - Excellent English teaching methods to especially for the weaker students who find it very hard with language.
இடங்கள்: வாட்டல

பயிற்சி - தரம் 4 to 8 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

Aaron Fernando (ஆண்) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, வாட்டல

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

ஆங்கிலம் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

Mandy Schokman (பெண்) - Certified Trainer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology - Our KEY success factor is the ability to bring a world class education.
இடங்கள்: வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல