உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
பயிற்சி வகுப்புக்களை தரம் 1 to தரம் 8 (உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச)

Fazlina Iqbal (பெண்) - Excellent English teaching methods to especially for the weaker students who find it very hard with language.
இடங்கள்: வாட்டல

ஆங்கிலம் மற்றும் IELTS வகுப்புக்களை

Mandy Schokman (பெண்) - Certified Trainer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, ராகமை, வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology - Our KEY success factor is the ability to bring a world class education.
இடங்கள்: வாட்டல

International Campus for Languages, Management & Technology (ICLMT) - வாட்டல
ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

The English Language / English Literature Teacher

ஆசிரியர்: C. Bosco (ஆண்‍) - Diploma in Advanced English for Administration and Academic Purposes - University of ,கொழும்பு, இலங்கை சனநாயக

உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பாடத்திட்டம் - தரம் 6-9

Fariya (பெண்) - Experienced in teaching for the past 10+ years.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வாட்டல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் Cambridge பாடத்திட்டம் மற்றும் Spoken ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Dilan Christian (ஆண்) - Qualified with an advanced diploma in English Language skills and have experience teaching English language students of all ages.
இடங்கள்: கொழும்பு, ஜ-ஏல, மஹாபாகே, வாட்டல

ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, வர்த்தகக் கல்வி, Civics Tuition

ஆசிரியர்: Dharmasri Liyanage (ஆண்‍) - Diploma in Management [English MED - Open University], Diploma in French [Alliance Francaise de ,கொழும்பு], DELF

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

Mekhala Somarathne (பெண்) - B.Ed in Teaching English as a Second Language (TESL), BA in English Language Teaching (USJP), TKT (University of Cambridge).
இடங்கள்: கந்தானை, கிரிபத்கொட, ஜ-ஏல, மஹாபாகே

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Mrs. Ousmand (பெண்‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
Visits: ராகமை, கடவத்த, கிரிபத்கொட, கனேமுல்லை

ஆங்கிலப் பேச்சுத்திறன் ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: Hasina Ridhwana (பெண்‍) - 4 years experience, Advanced Diploma in English, BCS-HEQ.
Visits: கடவத்த, ராகமை, கனேமுல்லை, வாட்டல, கிரிபத்கொட

HighScore Institute - வாட்டல

நிறுவனம்: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
இடங்கள்: வாட்டல

HighScore Institute - வாட்டல
Home Based ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sudaraka Udayanga (ஆண்) - A graduate in Business Management, Completed studies in English medium, currently working in a US based company.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, நாவல, நுகேகொடை, ராகமை

Home Based ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - வாட்டல

Blessing (பெண்) - Well experienced International school teacher.
இடங்கள்: கொழும்பு 15, வாட்டல