பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் - With Confident

Rifan Amer (ஆண்) - Over 4 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு

Network / Security / C++ / Java / Python / PHP for Uni Subjects, IT Assignments, ICT உ/த சா/த

Dushmantha (ஆண்) - A tutor, visiting lecturer who have more than 4 years of experience in teaching / lecturing IT / Computer Science subjects.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

Basic Computer / கிராஃபிக் வடிவமைப்பு / WordPress Web design குழு, தனியார் வகுப்புக்களை

Dayabandu Peiris (ஆண்) - 8 years Experience in IT field and I am Under-graduate at BIT-Colombo Campus.
இடங்கள்: அவிசாவலை, கொழும்பு, பிட கோட்டே

Basic Computer / கிராஃபிக் வடிவமைப்பு / WordPress Web design குழு, தனியார் வகுப்புக்களை
குழந்தைகளுக்கான ஐடி வகுப்புகள்

Tharanga Premaratne (ஆண்) - Certified Microsoft Technology Specialist, Over 14 years in the IT sector.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை

E-TEC Computer School - Located in நிட்டம்புவ Town. It is registered organization. Classes conducted by qualified degree teachers.
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் மற்றும் Ms Office வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை மற்றும் பாடநெறிகள்

Deepal Nanayakkara - Classes are conducted at a registered educational institute in Mathugama town with a modern computer lab with multimedia class rooms..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை

தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் கணிதம் வகுப்புகள்

Rasika Weeraman (ஆண்) - BSc Special(Hons) in Computer Systems and Networking, ICT Adviser.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, நேகோம்போ

MS Office and Soft Skills - Corporate and Individual / group Training

Asoka Walpitagama (ஆண்) - Conducted over 1,500 training sessions on Windows, MS Office ( Excel, Word, Power-Point, Outlook ) and soft skills.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, கொழும்பு, கொழும்பு

கணினி வகுப்புக்களை - கொழும்பு

Mohamed Farzan (ஆண்) - 6 Months working with Qualified lectures providing teaching to learners.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த உ/த ஐந்து

Sanduni Gamage (பெண்) - BSc in Software Engineering, HND in Computer Science.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பிலியந்தலை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to சா/த உ/த ஐந்து
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை

H.M.T.B. Herath (ஆண்) - BSc. Sp(Hons) In Information Technology (SLIIT), MSc. in Computer Science (Peradeniya).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, கொழும்பு, பொத்துஹரை

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் / GIT வகுப்புக்களை
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் வகுப்புக்களை

Ajith (ஆண்‍) - Over 17 years experience, Worked at IDM, Singapore Informatics ,SRM University,PIBT as a Tutor / Lecturer / Manager.
Visits: ,கொழும்பு

AutoCAD Class - Individual, Group and Skype [Distance Learning]

A-Plus Educational Institute - We are conduction AutoCAD, MS Office, Web Designing, ICT (O/L) & (A/L) classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கம்பஹ, கொழும்பு

AutoCAD Class - Individual, Group and Skype [Distance Learning]
Learn about Computer and Applications at Home (Students and Workers)

M.Mohamed (ஆண்) - IT Teacher in a government school in Colombo, cum IT instructor in a IT institute, Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 15, தேஹிவல, நுகேகொடை, ரட்மலான

ICT O/L, ICT for beginners, MS Office applications for banking exams - Moratuwa and near by areas

ஆசிரியர்: Saneera Silva (ஆண்‍) - 9 years of experience, BCS, BIT UCSC.
Visits: ,கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான, Agulana, பாணந்துறை, களுத்துறை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்