விரிவுரை மற்றும் கற்பித்தல் - வணிக மேலாண்மை, மனித வள மேலாண்மை

Odara Jayawardana (பெண்) - FCHRM, CCHRM, DiBM, DiBM, ABE Level 6, Pre MBA.
இடங்கள்: உடுகம்பொல, கம்பஹ, யக்கலை, வேயன்கொடை

Visiting Lecturing - உ/த, AAT and CMA மாணவர்கள் ஐந்து

Charitha Wijerathne (ஆண்) - Master of Business Administration in International Business - University of West of Scotland (UWS), United Kingdom, CMA, ACCA.
இடங்கள்: கொழும்பு, நேகோம்போ, மஹரகம

British Campus - கம்பஹ

British Campus - Our parent company, British Way English Academy was established in 2004 to satisfy the need for English knowledge.
இடங்கள்: கம்பஹ

British Campus - கம்பஹ
CADD Centre Lanka - கொழும்பு 3

CADD Centre Lanka is the Professional Career development Institute started in year 2002 by Open Systems Technologies (Pte) Ltd.
இடங்கள்: கொழும்பு 03

CADD Centre Lanka - கொழும்பு 3
Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]

SIBT is a distinguished institute of recognition in the Sri Lankan IT and Management education arena offering internationally accredited courses since 2001.
இடங்கள்: கம்பஹ, நுகேகொடை

Siksil Institute of Business and Technology [SIBT]
HND Diploma Certificate programmes available now - கம்பஹ

IDM Nations Campus - IDM Nations Campus is an innovative higher education institute in Sri Lanka, established in 1981.
இடங்கள்: கம்பஹ

HND Diploma Certificate programmes available now - கம்பஹ
Java Institute for Advanced Technology - JIAT

Java Institute for Advanced Technology previously known as IJTS was founded in 2005.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, குருணாகல், கொழும்பு 05, கொழும்பு 07, மாத்தறை

Java Institute for Advanced Technology - JIAT
IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)

We are a pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted our services in the year of 1981.
இடங்கள்: கம்பஹ

IDM Nations Campus கம்பஹ (IDM Certificate, Diploma, HND)
IDM Nations Campus - Highly Trusted Higher Education Partner

A pioneering higher education institute in Sri Lanka, rooted services in 1981 offering nationally accredited, internationally recognized opportunities.
இடங்கள்: அட்டாளைச்சேனை, கம்பஹ, கல்முனை, கொழும

IDM Nations Campus - Highly Trusted Higher Education Partner
A/L [Local, London], Banking, External degrees - BSc, B.B [Mgt], CISI

Tutor Prabath Suranga Morawakage (ஆண்‍) - MBA, B.B.Mgt[Finance] Special Degree, ACCA and ICASL Gold Medalist 2009
Visits: கம்பஹ, ,கொழும்பு

Jayasekera Management Centre - JMC

நிறுவனம்: JMC was launched in 1972 with the sole and whole objective of reaching and maintaining the highest levels in the professional education sector.

IDM Achievers international Campus

Sri Lankas First IT Education Institute which Started in 1981.
இடங்கள் Island-wide, இலங்கை சனநாயக