தனியார் IELTS வகுப்புக்களை

Miss Erandi Hewanayake (பெண்) - Over 6 years of experience in TESOL. Passed the whole IELTS exam with flying colours.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொழும்பு

தனியார் IELTS வகுப்புக்களை
கணினி மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sandaru Bandara (பெண்) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT).
இடங்கள்: உடஹமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய,

IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலம் தரம் 1 - உ/த

S. Fernando (பெண்) - Teacher holds European qualifications.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ராஜகிரிய

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
தரம் 1 - 13 ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Teacher at a leading International School, Dip. In English language (NIBM Sri Lanka), BSc(ug) OUSL.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல்

ஆங்கிலம் சா/த மற்றும் General ஆங்கிலம் உ/த

Swetha Jayakody (பெண்) - BA, PGDE [TESL], English trained, University visiting lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மஹரகம

சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 1 - 8

Ms. Ismath (பெண்) - BSc. in Psychology and Teacher Training Diploma [Specialized in English], 3 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, வெல்லம்பிட்டிய

சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - தரம் 1 - 8
Online teacher - இரசாயனவியல், உயிரியல், விவசாயம், ஆங்கிலம்

A graduate lady teacher. I am an enthusiastic teacher who can well understand parents and students requirements.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

ஆங்கிலம் இலக்கியம் மற்றும் General, Spoken மற்றும் Professional ஆங்கிலம், IELTS, FCE

Edwin Mendez (ஆண்) - Trinity/Guildhall, London registered highly qualified teacher with over 25 years teaching experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத

ஆங்கிலம் classes, யோகா classes, Super Power Memory for Kids, ஆங்கிலம் for Students, School Leavers and Professionals

ஆசிரியர்: Mr. N.Chrishanth (ஆண்‍) - National Diploma in English and Computer Science, BA in Social Sciences, HND in English [SLIATE], MA Linguistics

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் சா/த மற்றும் உ/த

Academy of Sage - Stand on the shoulders of giants to see the world beyond your limits.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, மட்டேகொட

பயிற்சி - பிரஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலம்

Rozanne Vangrenberg (பெண்) - Diploma at Alliance Française de Kotte, Teacher at a leading international school in Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Shantha Nimal Bandara Attanayake (ஆண்) - BA in English and English Language Teaching.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த IGCSE, உள்ளூர் 6-A/L

Gamini Jayalath (ஆண்) - An English graduate with special English teacher training at English teachers' college, Peradeniya.
இடங்கள்: கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, மடலே

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்