ஆங்கிலம் மொழி - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge), Public Speaking, பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் ஒன்லைன்

Nishani Gunawardana (பெண்) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, ஹிக்கடுவை

ஆங்கிலம் மொழி - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge), Public Speaking, பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் ஒன்லைன்
ஒன்லைன் / Home visit வகுப்புக்களை - எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம்

Iresha Wijesinghe (பெண்) - Higher Diploma University of Sri Jayawardenapura, speech and Drama up to associate in London and Local. Cambridge TKT.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வரலாறு வகுப்புக்களை

Anuradha Imeshani (பெண்) - Bachelor in English and English Literature [USJP]. Working as a government English teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி

பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம், ENV, தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Tiloka Egodage (பெண்) - HDCBIS and DCSD [NIBM], Dip. In English [Aquinas], TkTwith band 3.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கோனபொல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த உ/த

Sashika S (பெண்) - A degree holder with over 2 years experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, ரட்மலான

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த உ/த
ஆங்கிலம் பயிற்சி - தரம் 6 to உ/த மற்றும் லண்டன் சா/த

Joseph Balasingham (ஆண்) - A retired Executive, Teaching English for over 20 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to 11 மற்றும் உ/த

Faith Educational Institute - Has been in the educational industry for the past 3 years and developed students to reach their dream results.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

LRE English Academy 1992 - Special classes for O/L students, Special attention for weaker students.
இடங்கள்: கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - சா/த, உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்
ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Withanage (பெண்) - BA (Honours) English, Former lecturer at SLIIT, Currently works at University of Sri Jayewardenepura..
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Amali Ranasinhe (பெண்) - MBA [Cardiff Metropolitan University], BA in English [University of Sri Jayawardenepura], BIT [University of Colombo].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

St. Michaels Academy - 10 years of experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, களுத்துறை, தேஹிவல

ஒன்லைன் ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் இலக்கியம் வகுப்புக்களை

Suvini de Silva (பெண்) - MA in Linguistics [University of Kelaniya], BA in English and English Language Teaching [OUSL].
இடங்கள்: மொரட்டுவ

Online teacher - இரசாயனவியல், உயிரியல், விவசாயம், ஆங்கிலம்

A graduate lady teacher. I am an enthusiastic teacher who can well understand parents and students requirements.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ

ஆங்கிலம் மொழி / இலக்கியம் வகுப்புக்களை / ஆங்கிலம் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Kumudu School Of English - Secured environment, homely, use new technology in presenting lessons.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

சிங்களத்தில்/ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை தரம் 1 -உ/த

Manushi Silva (பெண்) - B.A. (Hons).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ