ஆங்கிலம் மொழி - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge), Public Speaking, பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் ஒன்லைன்

Nishani Gunawardana (பெண்) - Bachelor of Education (First Class) [Horizon Campus], TKT [Cambridge University London].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, காலி, ஹிக்கடுவை

ஆங்கிலம் மொழி - உ/த, சா/த (உள்ளூர் / Cambridge), Public Speaking, பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் ஒன்லைன்
ஆங்கிலம் பயிற்சி - மொழி / பேச்சுத்திறன் - குழு / தனியார்

Hasitha Gunasekara (ஆண்) - A trained teacher and a Diploma Holder. Over 10 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, மொரட்டுவ, ரட்மலான

ஆங்கிலம் பயிற்சி - IELTS, Cambridge சா/த, உள்ளூர் சா/த மற்றும் உ/த, ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Gamini Jayalath (ஆண்) - 10 years of teaching English in government schools in Sri Lanka and over 20 years of experience overseas.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பளை, கம்பஹ, களுத்துறை, குன்னேபன,

சிறிய குழுக்கள் மற்றும் தனியார் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (உ/த, சா/த, பெரியவர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்)

Conducted by Experienced Teacher (Advanced Diploma in Administration and Academic Purposes and Trained By University of Cambridge), 40+ Years  Experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, க

சிறிய குழுக்கள் மற்றும் தனியார் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை (உ/த, சா/த, பெரியவர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்)
Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை

An Institution dedicated to providing high quality teaching for A/L students, Sakya offers a range of A/L subjects.
இடங்கள்: கொஹுவல, பாணந்துறை

Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher

Rohana Abeysundara (ஆண்) - National Diploma in Teaching English [Pasdunrata College of Education Kaluthara], 17 years experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Srilal Mendis (ஆண்) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.