ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை
Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை

An Institution dedicated to providing high quality teaching for A/L students, Sakya offers a range of A/L subjects.
இடங்கள்: கொஹுவல, பாணந்துறை

Sakya Academy of Higher Education - நுகேகொடை
ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher

Rohana Abeysundara (ஆண்) - National Diploma in Teaching English [Pasdunrata College of Education Kaluthara], 17 years experience.
இடங்கள்: பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை by an experienced teacher
ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Srilal Mendis (ஆண்) - Diploma in Advanced English (UOC), Advanced Certificate in English (OUSL), Advanced Communicator (Toastmasters International, USA)..
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பாணந்துறை

பயிற்சி : ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன்

Andrew - Registered Training Academy, Exam Preparation Course Provider for the British Council.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தல்பிட்டிய, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை - பாணந்துறை

Jagath Kumara (ஆண்) - A professionally qualified Graduate and experienced University Teacher.
இடங்கள்: பண்டாரகமை, பாணந்துறை, வாத்துவை

Conduct classes for grade 1 to O/L

ஆசிரியர்: Waruni (பெண்‍) - I was graduated from a reputed university and conducted classes since 2007.

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்