ඔන්ලයින් චිත්‍ර පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Upeksha Kariyawasam (ස්ත්‍රී) - An art teacher at Lyceum International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩුගම්පොල

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
Dinusha Rathnayake (පුරුෂ) - BSc, M.Sc, Government school teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කුරුණෑගල

ගණිත පන්ති - කොළඹ 15
Nuzha Hameed (ස්ත්‍රී) - Graduate of BSc (Hons) Business Information Systems, 4 years of tutoring experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 15

උපකාරක පන්ති - ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ
Nihal Perera (පුරුෂ) - Dip. Mech. Tech & BSc Degree in Mgt.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති : නිසැක A සාමාර්ථයක් සදහා මුල සිට සරලව
Ashan Harshana (පුරුෂ) - BSc (Sp.) University of Sri Jayawardenapura, 5 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

සංගීත පන්ති නිවසට පැමිණ - රත්නපුර
Sanjaya Mihiranga (පුරුෂ) - Music director, Singer, Keyboardist, Government teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අවිස්සාවේල්ල, ඇලපාත, ඇහැලියගොඩ, කහවත්ත, කුරුවිට, නිවිතිගල, පැල්මඩුල්ල

ගණිතය සහ Java / C+ ශ්‍රේණිය 6-11
Tharaka Jeewantha (පුරුෂ) - BSc [Statistic and Operation Research, University of Peradeniya], MSc : Financial Mathematics [University of Moratuwa].

ගණිතය, සංඛ්‍යානය, භෞතික විද්‍යාව පන්ති
Danura Iman (පුරුෂ) - Double degree holder with over 14 years of teaching experience.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Regent ජාත්‍යන්තර පාසල - ගම්පහ
Established in 2002, the College has classes from Nursery to A/L and follow the London Edexcel International syllabus.
ස්ථාන: මිරිස්වත්ත, ගම්පහ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)
Neranjana Senadheera (ස්ත්‍රී) - BA and MA (Sinhala) University of Kelaniya, MA (Sinhala) University of Buddhist and Pali, PGDE University of Colombo.

ශ්‍රේණිය 8 - G.C.E සා/පෙළ ගණිතය
W.S. Ranathunga (පුරුෂ) - Experienced with private tutoring.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් ගණිතය
Pasan Wijesekara (පුරුෂ) - A well experienced Mathematics instructor with over 8 years of experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 9 -13 සඳහා - දේශීය සා/පෙළ සහ උ/පෙ
Mrs. Tanya Anthony (ස්ත්‍රී) - A Graduate of the Peradeniya University, French Higher Diploma, DELF [Alliance francaise].
ස්ථානය: පානදුර

එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ව්‍යාකරණය සහ කථනය පන්ති
Rukshi Yahampath (ස්ත්‍රී) - Qualified elocution teaching diploma and TKT.
ස්ථානය: හෝමාගම

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
Jezeerun Fazil (ස්ත්‍රී) - Degree in SEL (Spoken English and Language).
ස්ථානයන්: අකුරණ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

චිත්‍ර පන්ති - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
Fathima hikma (ස්ත්‍රී) - Completed O/L with an 8 5 % results. Completed a qualified course in AHL arts and designing.
ස්ථානයන්: අකුරණ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා - British Council Exams (starters, Movers, Flyers, KET, FCE, CAE) සහ IELTS
Wasana Lokugamage (ස්ත්‍රී) - Dip. In English (UK), TKT (Cambridge), Senior Cambridge English Lecturer at RWEA (Authorized Centre for British Council Exams).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති
Devin Ratnayake (පුරුෂ) - Maths Graduate in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අවිස්සාවේල්ල, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, පාදුක්ක, මහරගම, හංවැල්ල, හෝමාගම

භෞතික විද්‍යාව GCE උ/පෙ ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Ashani Perera (ස්ත්‍රී) - Electrical Engineer - BSc.Eng (Hons). AM (IESL).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, බුද්ධාගම සහ ගණිත පංති සදහා අමතන්න.
Manuki Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - ඉංග්‍රීසි, බුද්ධාගම සහ ගණිත පංති සදහා අමතන්න.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය G.C.E සා/පෙළ සඳහා
Tharaka Warnakulasuriya (පුරුෂ) - Over 10 years of teaching experience, Member of Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) UK.

ඉංග්‍රීසි භාෂා වැඩි දියුණු කිරීම
The best English institute - Bachelor's degree (4 years) of Arts in English medium.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අම්පාර

පරිගණක විද්‍යාව පන්ති සා/පෙළ සිසුන් සඳහා - කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය
Erandi Godamanna (ස්ත්‍රී) - Bachelors degree in MIS, Masters degree in Business Administration.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාකොළ

ආර්ටෝන්ලයින් - ළමයින්, යෞවනයන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා
iaz (ස්ත්‍රී) - Kids Book Illustrator, Art Diploma, Teaching Art for 10 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

විද්‍යාව සහ ගණිතය - ශ්‍රේණිය 8, 9 සහ සා/පෙළ
Binari Perera (ස්ත්‍රී) - Student of Visakha Vidyalaya. Bio stream, 2018 batch. University applicant.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය

 Advertise Here