ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Sameera Jayarathna (පුරුෂ) - රජයේ පාසලක සේවය කරනු ලබන උපාධිධාරි ගණිතය ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවයි.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දෙකටන, දෙල්ගොඩ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය / බුද්ධාගම සා/පෙළ සඳහා
Janaka Gunarathna (පුරුෂ) - Higher Diploma in Abhidhamma English medium.
ස්ථානය: කොළඹ

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
A.Gowthaman (පුරුෂ) - Following a professional qualification ACCA, Undergraduate in University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කොළඹ 10, කොළඹ 11, කොළඹ 13, කොළඹ 14, කොළඹ 15

ගණිතය උපකාරක පන්ති - කොහුවල
Indrani Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science [University of Colombo], over 30 years of experience, Taught at Nalanda College [Colombo].
ස්ථානය: කොහුවල

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගිණුම්කරණය සහ ආර්ථික විද්‍යාව
Miss Silva (ස්ත්‍රී) - BBA (Hons) UK, BSc in Education, TKT, ACCA - Affiliate.
ස්ථානයන්: කඳාන, ජා-ඇල, රාගම, වත්තල

තබ්ලා පන්ති - කොළඹ
Dr Sakthilandran (පුරුෂ) - A performing tablist for over 20 years, Completed visharad on tabla [Bhathkande Sangeeth vidyapith, Lucknow].
ස්ථානය: කොළඹ 13

ප්‍රංෂ භාෂාව සියලු දෙනා සඳහා
Veena Fernando Wickremesinghe (ස්ත්‍රී) - 22 years of teaching experience in the most leading International School in Sri Lanka, Teacher trainer.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය

LLB (University of London or any Foreign University) Classes
A.N Wijerathne (ස්ත්‍රී) - Completed all three years in university of London LLB degree programme with Sri Lankan prizes.
ස්ථානය: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, ඉතිහාසය, ඉස්ලාම් ධර්මය, විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 8 සිට 11
Seyed Sharmila (ස්ත්‍රී) - Completed GCE A/L in English Medium and following Higher National Diploma in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 09, ගොතටුව

සිංහල භාෂාව අමතර පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
Palitha Wijesinghe (පුරුෂ) - BA [University of Sri Jayawardenapura], PG Diploma in Education [Open University, Nugegoda], Sri Lanka Teachers Service Class I.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මහරගම

6-11 ගණිතය සහ විද්‍යාව
Tharanga Sisira (පුරුෂ) - Undergraduate of University of Sri Jayawardenapura [Faculty of Medicine].
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පරිගණක පන්ති - කොළඹ
Mohamed Farzan (පුරුෂ) - 6 Months working with Qualified lectures providing teaching to learners.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්)
Heshan Sandeepa (පුරුෂ) - Computer Engineer at Faculty of Engineering [University of Peradeniya], Over 5 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මහනුවර

Social & Wedding Dance Choreo - කොළඹ
Annie (ස්ත්‍රී) - An accomplished dancer in the Latin American and Standard dance styles winning many National and International Championships.
ස්ථානයන්: කොළඹ, රත්මලාන

උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
Fathima (ස්ත්‍රී - Well experienced in English medium communication and media studies with 9 years papers.
ස්ථානයන්: ගම්පොල, ගෙලිඔය, නාවලපිටිය, මහනුවර

ජපන් භාෂාව පන්ති හොරණ
Kosali (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher, Maximum results.
ස්ථානය: හොරණ

වසර 7-11 - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, වාණිජ
Anudhara (ස්ත්‍රී) - A* for Commerce and Economics in Edexcel IGCSE exams and A for Business studies and Economics in Edexcel AS exam.
ස්ථානය: මුල්ලේරියාව

චීන භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 5 සිට 11
Shevon Mary (ස්ත්‍රී) - B.A.(Gen) University of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, රාගම, වෙබොඩ

සිංහල භාෂාව උපකාරක පන්ති
A lady teacher with a PGDE [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal], Diploma in Sinhala [University of Colombo].
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කෝට්ටේ, කොස්වත්ත, කොළඹ

පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණි 06 /07 /08 /09 සහ සා/පෙළ සඳහා
Sabir (පුරුෂ) - Undergraduate (Electrical Engineering).
ස්ථානය: දෙහිවල

ගිණුම්කරණය පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ, AS, A2
Shanaz (ස්ත්‍රී) - BCom Degree, PGDE in Education, 19 years of experience in teaching.
G.C.E. උ/පෙ ආර්ථික විද්‍යාව පන්ති
Hansini Hiroshima (ස්ත්‍රී) - BSc. Honors Financial Management Degree.
ස්ථානය: කොළඹ

විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - දේශීය විෂය නිර්දේශය
Hewage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education Degree holder government teacher.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, පැලවත්ත, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, භූගෝල විද්‍යාව, ENV පන්ති - දේශීය සහ Cambridge
Aqeelah (ස්ත්‍රී) - Diploma in AMI and psychology, Over 3 years of experience in teaching at an International school.
ස්ථානය: කොළඹ 05

ඔබට අවශ්‍ය දැණුම අවශ්‍ය කාලය තුලදී ගෙදරටම computer group and Individual Classes
උපදේශක: Chamila Peiris (පුරුෂ‍) - 8 years of teaching experience, Degree, Diploma and courses.
ස්ථානයන්: හොරණ, පානදුර, ගෝනපොල, කළුතර, මහරගම