පෙරදිග සංගීතය හා අපරදිග සංගීතය පන්ති ගායනය, ගිටාර්, ඕගන්, සිතාර්, පියානෝ, වයලින්,තබ්ලා වාදනය මුල සිටභාත්ඛණ්ඩේ විභාග සදහා පුහුනු කිරීම
ආයතනය: Wijaya Kalayathanaya - සෞන්දර්ය කලා උපාධිධාරි විශාරද විජය බණ්ඩාර සමරවීර, සෞන්දර්ය කලා උපාධිධාරි විශාරද අනුපමා සමරවීර

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය සඳහා
උපදේශක: Nilanjan Liyanage (පුරුෂ‍) - International school Graduate teacher with over 15 years experience in teaching ICT in Sri Lanka, India, Seychelles

Accounting and Business Studies
උපදේශක: Dixor Iroshan Daniyel (පුරුෂ‍) - ATT, 10 year experience as a Consultant.
ස්ථාන: කොළඹ and ගම්පහ

උ/පෙ සහ සා/පෙළ ගිණුම්කරණය - Paper class, පුණරීක්ෂන, සිද්ධාන්ත පන්ති
උපදේශක: Wasantha Bandara (පුරුෂ‍) - B.Sc Finance Management (Sp) University of Sri Jeyawardhanapura, Certified Business Accountant-ICASL, 11 year experience

සා/පෙළ සහ උ/පෙ classes now conducted at NVAY Institute, මාබෝල
NVAY Institute focuses on higher education tuition classes. Modern facilities with Air conditioning, multimedia and highly qualified lecture panel.
ස්ථානය: වත්තල

සා/පෙළ ගණිතය Theory and Revision Classes
උපදේශක: Ishan Chandana (පුරුෂ‍) - 3 years of teaching experience.
ස්ථාන: හෝමාගම, කඩුවෙල, ගම්පහ, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, දැඩදිගමුව

IVA Para Medical Campus - හෙඳ විදුහල IVA
IVA International Academy was started in year 2009. Our main objective is to give correct Vocational training to youth school leavers and give them guidance to strengthen their economy.

ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - Cambridge සහ Edexcel - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
Jannen Thyriar (පුරුෂ) - B.Sc Applied Sciences, B.Tech Mechatronics Engineering, Dip in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 08, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

Fashion Design, Sewing and Pattern making
Ranga Samaranayake (ස්ත්‍රී) - Graduated from a prestigious UK university, Over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුගේගොඩ, රාජගිරිය

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සා/පෙළ සඳහා
Chithaa Madanayake (ස්ත්‍රී) - Completed Operational Level -Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, Undergraduate.
ස්ථානයන්: තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිටකෝට්ටේ, මහරගම

සංගීත පන්ති
Eranga de Silva (පුරුෂ) - University of the Visual and Performing Arts degree visharada.
ස්ථානයන්: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි පන්ති - කථනය සහ ලිවීම
Sandhya (ස්ත්‍රී) - Qualified in teaching English (TKT - University of Cambridge) and Elocution, qualifications in Pre-school education and Child Psychology.
ස්ථානය: පන්නිපිටිය

අමතර පන්ති - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය
Wendy Devaraj (ස්ත්‍රී) - Teaching at Ladies College with 2 years experience, Completed the Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test.
ස්ථානය: දෙහිවල

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය පන්ති
Sanduni de Silva (ස්ත්‍රී) - B. A (TESL) Asia e University Malaysia, Diploma in Teaching-Pearson, Certificate in Teaching English as a Foreign Language.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
Kokila Weerapperuma (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons), Over 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ 08, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, බෝකුන්දර, රාජගිරිය

Elocution and ඉංග්‍රීසි භාෂා පන්ති - කොළොන්නාව
උපදේශක: Mrs. Fahad (ස්ත්‍රී‍) - Gold Medalist Verse speaking, Prose Reading, Public Speaking [London Academy], කොළඹ Academy Diploma Holder in Verse Speaking

Maths (local syllabus) grade 6 to 11
උපදේශක: Milakshi kalyanapriya (ස්ත්‍රී‍) - Undergraduate in Physical science at කැලණිය University.
ස්ථාන: කැලණිය, පෑලියගොඩ, Borella, කිරිබත්ගොඩ

ආර්ථික විද්‍යාව for Cambridge and Edexcel උ/පෙ, සා/පෙළ students
Nuwanthi Amarasekera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Economics [Macquarie University, Sydney, Australia], Teaching at a leading International school at Wattala.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගිණුම්කරණය පන්තිය by a qualified lecturer
A qualified lecturer conducts individual and group Accounting classes in English medium.
ස්ථානය: කොළඹ

ගණිතය සහ විද්‍යාව අමතර පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - Cambridge / Edexcel / දේශීය
Mohamed Salem (පුරුෂ) - English medium Individual/group classes. Necessary paper materials and coursework will be provided.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, වත්තල

දේශීය සහ IAL රසායන විද්‍යාව පන්ති
Supun Mohotti (පුරුෂ) - BSc in Science (University of Colombo), M.phil in Chemistry (Uppsala University - Sweden) Degree Holder.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ, නුගේගොඩ

ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 7 සහ 8
Jeewa Institute - Qualified lady tutor conducts Biology tuition classes for London Syllabus students.
ස්ථානය: කොළඹ 06

ඉංග්‍රීසි කථනය, ව්‍යාකරණය - කැලණිය
Ushani (ස්ත්‍රී) - ඉංග්රී සි භාෂාවේ නිපුණත්වයෙන් පහසුවෙන් ලගා කර ගත හැකි හා ඊට සරල අභ්යාමස කිහිපයක් සමග පාඩම් මාලාවක්, සිසුන්, රැකියා කරන නොකරන වැඩිහිටි අයට.
ස්ථානය: කැලණිය

විද්‍යාව පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සඳහා සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
නිවසට පැමිණ විද්‍යාව උගන්වනු ලැබේ. ශ්රේණි 6,​ 7,​ 8,​ 9 සඳහා ඉංග්‍රීසි /​ සිංහල මාධ්‍යයෙන්. තනිව /​ කණ්ඩායම් පංති වශයෙන්.
ස්ථානය: කොළඹ

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - කොළඹ
වසර 35 පළපුරුදු ප්‍රවීන ගුරුවරියකි (BSc, PGDE). තනි /​ කුඩා කණ්ඩායම් පංති කොළඹ අවට
ස්ථානය: කොළඹ