සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

සිංහල, ඉතිහාසය, බුද්ධ ධර්මය උපකාරක පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Madubashini Sachini (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 3 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​8​1​9​8​0​9​3
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode සිංහල, ඉතිහාසය, බුද්ධ ධර්මය උපකාරක පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති (MA) උපාධිධාරීයක්මී.

ධර්මාචාර්ය, ගුරුවිභාග සමත් වී ඇත

කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුවරියක් ලෙස සේවය කරමි.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
සිංහල
ඉතිහාසය
බුද්ධ ධර්මය
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
Madubashini Sachini ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry