සිංහල |  தமிழ் |  English

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Tutor Plus (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​4​1​2​9​2​1​7
වට්ස්ඇප් :
ටෙලිග්‍රෑම් :
https://www.tiktok.com/@tutorplus_lk?_t=8mKutT8yZeL&_r=1
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - එඩෙක්සෙල් IGCSE සහ IAL si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
A trained female teacher with more than 10 years of experience teaching IGCSE and IAL leads the tutoring lessons at Tutor Plus. She holds a Bachelor's degree and an MBA in business, and she is currently a teacher at a leading girls' school in Colombo.

Utilizing tech-based teaching methods, the online classes will be delivered in an engaging manner.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Business - Edexcel AL
Business & Commerce - IGCSE
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Tutor Plus ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry