முந்திய சர்வதேச பாடத்திட்டம் - தரம் 1 - 5 : கணிதம்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கண்டி
மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - களுத்துறை
மாவட்டத்தில் - கிளிநொச்சி
மாவட்டத்தில் - குருநாகல்
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
மாவட்டத்தில் - யாழ்ப்பாண
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை