සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

සංයුක්ත ගණිතය සහ ව්‍යාපාරික ගණිතය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Thulnitha De Silva (පුරුෂ)
  •  උපාධි අපේක්ෂක
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 5 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​7​9​4​0​8​4​6
වයිබර් :
0​7​1​7​9​4​0​8​4​6
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode සංයුක්ත ගණිතය සහ ව්‍යාපාරික ගණිතය si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Bsc in Mathematics
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Mathematics, digital marketing, event management

2024 Revision

2024 Theory

2024 Paper Class

2025 Theory

Online and Physical Classes Are Available.

Contact me for further details.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Thulnitha De Silva ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry