தரம் 10 கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம்
Azar's Online Academy - எங்கள் academy சிறந்த வகையில் தற்போது நடைபெறுகிறது.அனைவரும் இணையுங்கள்.
இடங்கள்: எட்டியாந்தோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Teachers Vacancies in an International School - கொழும்பு 8
We have vacancies for following subjects in lower secondary and secondary sections.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Teachers wanted - தேஹிவல
New Way Sky Line International College - Looking for teacher to teach Grade 1-5 (English Medium).
இடங்கள்: தேஹிவல

ஒன்லைன் Tutor Wanted - Cambridge தரம் 7/8
Want an online Tutor for a Cambridge Grade 7 female student attending Musaeus College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நாவல

Work from home - Wanted Free lancers to promote Education courses
We are seeking for young and energetic school levers (male and female below 25 years) to promote our Educations Courses
இடங்கள்: கண்டி

Wanted - English teacher for grade 3 student (Boy) - கொழும்பு 6
A female teacher, required to home visit and teach English to a Sinhala medium grade 3 boy.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Wanted Italian Language Teacher - காலி
Academy of Tourism and Foreign Languages - We are looking for Italian teacher.
இடங்கள்: காலி

BSc Computer Science - Assistance on completing final year software development project
A Computer Science undergraduate student in Colombo who is in need of assistance to complete the final year software development project.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Vacancies for Tuition Teachers - கொட்டாஞ்சேனை
Wanted Teachers to conduct classes in English and Maths from Grade 1 to 12.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 13

ஆசிரியர் காலியிடங்கள் - விஞ்ஞானம் / ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்
Alif International School - A government registered private school in Aluthgama.
இடங்கள்: தர்கா டவுன்

Vacancy for an enthusiastic online teacher to conduct classes for my Grade 4 son
I am looking for an enthusiastic, motivated and energetic teacher to teach my son via Zoom.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Wanted for IELTS / PTE Teachers (Full time / Part time)
Our Learning Management System specifically designed for IELTS and PTE teachers. Not only for the teachers but also for the students.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Job ஆசிரியர் காலியிடங்கள் - சிங்களத்தில், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்
Hi-Fliers Education - We need teachers who are able to deliver lessons for the following subjects. (Sinhala / English / Tamil Medium)>
இடங்கள்: கொழும்பு

ஆசிரியர்கள் விரும்பினர்
New Way Sky Line International College - We are Looking Female Teacher for Grad 1 to 5 All Subject (local English Medium).
இடங்கள்: தேஹிவல

Vacancies for Teachers - களுத்துறை
Boswell College International - Join our team of exceptional teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை

Wanted teacher - 2020 சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம்
Looking for a teacher to conducts Maths and Science classes 2020 O/L.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தொடங்கஸ்லண்ட

Wanted an Experienced Physics Teacher - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
I want to do past papers with a teacher's help in Sinhala medium.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Wanted A/L Geography teacher - சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
Looking for a A/L Geography teacher [Sinhala medium].
இடங்கள்: மொரட்டுவ

Vacancy - AMI Trained Montessori Teachers
Paradise Montessori has openings for AMI trained Montessori teachers who have completed the Good Shepherd Maria Montessori program, Minimum 7 months on the job training required.

Vacancies for Teachers - பேருவளை
Wisdom International College - Capable and experienced candidates are wanted.
இடங்கள்: பேருவளை

Vacancies for Teachers - Musaeus College - கொழும்பு 7
Musaeus College - Wanted experienced and dedicated female with a passion for teaching, who possess relevant academic or professional qualifications.
இடங்கள்: கொழும்பு 07

ஆசிரியர் தொழில்கள் - சா/த, உ/த, AAT, ACCA, CIMA, Banking Degrees
Ramford Institute of Business Management - We are looking for well qualified and experienced teachers for our courses.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கொழும்பு

Vacancies for Teachers - கொழும்பு, தேஹிவல, நேகோம்போ, ரட்மலான
Gateway College invites you to join a team of professional educators who are committed to delivering cutting edge learning in a Sri Lankan setting.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நேகோம்போ, ரட்மலான

Urgent Vacancies - Immediate Appointments - கொழும்பு 6
Amal International School - Urgent vacancies.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Vacancies at ESOFT Metro Campus - கம்பஹ
ESOFT Metro Campus - Looking for a Dedicated Dynamic and Result - Oriented individuals to be in the Academic Industry.
இடங்கள்: கம்பஹ

 ICT for O/L and A/L