முதன்மை ஆசிரியர்கள் தேவை
Trinity Preschool and Childcare Centre - Newly established Institute in Gampaha and Ja Ela is looking for Teachers.
இடங்கள்: கந்தானை, கம்பஹ, ஜ-ஏல

Vacancy for a Female Yoga Instructor
Fitness Divas Training Centre - Looking for a Female yoga instructor for a ladies Training Centre.
இடங்கள்: கம்பஹ

ஆங்கிலத்திற்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை
எனது 13 வயது குழந்தைக்கு ஆங்கிலம் தேவை.

ஆசிரியர்கள் தேவை - மடலே
Royal English School - Teachers Required for English, English Literature, Mathematics, Science.
இடங்கள்: மடலே

Teaching Vacancies - பாணந்துறை
Wisdom International School - Fluency in English, Good Communication Skills, Enough qualifications in the relevant field.
இடங்கள்: பாணந்துறை

தரம் 8 அறிவியல் ஆசிரியரை விரும்பினார்
Grade 8 English.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

ஆங்கில வகுப்பைத் தேடுகிறது
Sinhala bashaven English uganvana guruvarayek soyami.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Wanted Teacher - ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிதம்
Wanted a teacher for a 14 year old child.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Wanted Montessori teacher qualified in AMI teaching course
Isaac International - Wanted Montessori teacher qualified in AMI teaching course. Age below 28 years.
இடங்கள்: மஹரகம

English Teacher Vacancies - Part time / Full Time
Ratatama English - Full time and Part time English teacher vacancies.
இடங்கள்: அநுராதபுரம், அம்பாரை, இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, கம்பஹ, களுத்துறை, காலி, கிளிநொச்சி, குருணாகல், கேகாலை

O/L mathematics teacher to translate work
We are looking for a O/L Mathematics teacher to translate our mathematics content from English language to Sinhalese and Tamil.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு

எடெக்ஸெல் / கேம்பிரிட்ஜ் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் ஆசிரியர் தேவை
ICPT - If you are expert and having ongoing classes on Edexcel / Cambridge Physics and Chemistry team up with me.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, மாலபே

தரம் 6 ஆங்கில ஊடகத்திற்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் ஆசிரியர் தேவை
Wanted a teacher for all subjects in English for grade 6.
இடங்கள்: ஹரகம

தரம் 10 கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம்
Azar's Online Academy - எங்கள் academy சிறந்த வகையில் தற்போது நடைபெறுகிறது.அனைவரும் இணையுங்கள்.
இடங்கள்: எட்டியாந்தோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Teachers Vacancies in an International School - கொழும்பு 8
We have vacancies for following subjects in lower secondary and secondary sections.
இடங்கள்: கொழும்பு 08

Teachers wanted - தேஹிவல
New Way Sky Line International College - Looking for teacher to teach Grade 1-5 (English Medium).
இடங்கள்: தேஹிவல

ஒன்லைன் Tutor Wanted - Cambridge தரம் 7/8
Want an online Tutor for a Cambridge Grade 7 female student attending Musaeus College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, நாவல

Work from home - Wanted Free lancers to promote Education courses
We are seeking for young and energetic school levers (male and female below 25 years) to promote our Educations Courses
இடங்கள்: கண்டி

Wanted - English teacher for grade 3 student (Boy) - கொழும்பு 6
A female teacher, required to home visit and teach English to a Sinhala medium grade 3 boy.
இடங்கள்: கொழும்பு 06

Wanted Italian Language Teacher - காலி
Academy of Tourism and Foreign Languages - We are looking for Italian teacher.
இடங்கள்: காலி

BSc Computer Science - Assistance on completing final year software development project
A Computer Science undergraduate student in Colombo who is in need of assistance to complete the final year software development project.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Vacancies for Tuition Teachers - கொட்டாஞ்சேனை
Wanted Teachers to conduct classes in English and Maths from Grade 1 to 12.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 13

ஆசிரியர் காலியிடங்கள் - விஞ்ஞானம் / ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம்
Alif International School - A government registered private school in Aluthgama.
இடங்கள்: தர்கா டவுன்

Vacancy for an enthusiastic online teacher to conduct classes for my Grade 4 son
I am looking for an enthusiastic, motivated and energetic teacher to teach my son via Zoom.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

Wanted for IELTS / PTE Teachers (Full time / Part time)
Our Learning Management System specifically designed for IELTS and PTE teachers. Not only for the teachers but also for the students.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

 Grade 1 to A/L All Subjects