සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  උපාධි අපේක්ෂක
  •  TKT
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​-​3​4​1​2​9​2​0
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
- Bachelor of Arts in English - University of Sri Jayewardenepura (Reading)
- DETE (Diploma in English for Teachers of English - University of Colombo)
- TKT
- Over nine years of experience in teaching English Literature and English (An international school teacher)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Ordinary Level, Advanced Level, Primary
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Kawini Suraweera ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න