සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

ictict

Is this my first A/L attempt or second attempt?

Dear Sir/Madam
I have applied for 2017 A/L biology stream and this is my first attempt. I have sent my application from the school. My question is, due to a private concern I cannot sit for the exam this year so if I sit for the exam next year will it be displayed as my first attempt or second attempt? (because in first attempt I won't sit for the exam)

Comments

Comment author woman

Dear Thrshala,
You have to provide a valid medical certificate issued by government hospital.
Rather than that you must keep your admission card to prove that you didn't sit for the exam.

Comment author woman

Dear Akalanka
I think that you need to provide a medical certificate to protect your 3rd shy. Attaching 2017 admission card will not be sufficient.
Anyway, please double check this with the Examinations Department (Find below contact info)

Address : Department of Examinations, Pelawatta, Battaramulla
Hotline : 1911

Comment author woman

Dear student

Yes I saw your problem. however you registered & issued application for sit first shy examination. However I can give solution for you, have you medical or another reasonable thing, that can will be to take a chance.

Comment author woman

Dear Student,
Without a medical certificate your next attempt will be consider as second attempt. But If you provide your valid Medical certificate before the last date of A/L exam to the Exam center then you'll be consider as a fresh applicant. I suggest you to provide a Medical certificate which is taken from Government Hospital.

Comment author woman

To get a medical as the reason and produce it . Also the admission card should be kept secure as the proof to show that this person didn't sit for his first attempt

Comment author woman

I think you already got the answer. I am a A/L chemistry teacher since 7 years. From my experience I will give you an advice. Lot of students are afraid of sitting A/L examination when it comes to their first attempt in science stream. They provide so many reasons to avoid the exam in first time. It may be cause they did not get ready for the exam well or sometimes it cause unwanted fear for the exam. If and only if you have valid reason to sit exams for the next time it is ok. But keep in your mind, you cannot get real time A/L examination experience by your own. First attempt is like a gift for you. So think wise and I strongly recommend to sit for the exams. And do whatever you want. do not worry are about the shy. Get the experience. Wish you all the best.

Comment author woman

Before exam start submit a medical report from authorized government medical officer. That is the only option you have.

Comment author woman

pls call me for more details

Comment author woman

First Time.

Comment author woman

Dear All,
I applied for the A/L (my 3rd shy) in Art stream in this year (2017).
I have received the admission, but I do not wish to do A/Ls in this year because I have to face another important exam.
So I need to postpone my A/Ls to next year.
How can I do it?
Please be kind to solve my problem.

Comment author woman

Thank you very much for the support. But my question is, when I apply for the A/Ls in 2018, If I attach my (2017) admission with it, Can I protect my third shy without providing a medical certificate?

Comment author woman

I sat for ALs in 2016 in Maths stream. Now I need to do my second attempt but I didn't do my second attempt in 2017. I applied to do it in 2017 but I didn't even get my admission because I decided to do my second attempt in 2018. So I've few questions regarding this,

1) Is this my second attempt or it is considered as my third attempt because I applied for it in 2017. But I didn't sit for any subjects in 2017.

2) If this is my second attempt can I apply for my ALs from school?

Comment author woman

Ma 2018 A/L sandaha deweni wara peni sitina sisuwek.ma mewara application sign kara atha.namuth mewara A/L sandaha peni sitimata apeksha nokarai nam mage qewnu wara ahosi wi yayida.nawatha mata vibhagayata peni sitimata wanne thewana wara sisuwek lesada?

Comment author woman

මා දෙවරක්ම physical science විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිය අතර 2 වර මා විභාගය සමත් වුනෙමි.මා *වෙනත් විෂය ධාරාවකින්* 3න් වන වරට විභාගයට පෙනී සිටියහොත් එය මාගේ third shy විභාගය ලෙසද නැතහොත් first shy විභාගය ලෙසද සැලකිල්ලට ගැනෙන්නේ ?

Comment author woman

I submitted a medical report even I applied for A/L in 2019 for the second attempt. So, if i try A/L in this year , is this my second attempt or 3rd?

Comment author woman

Mata 1st shy GIT wibagayata muna denna bari una. 2nd shy apply karanna puluwanda?

Comment author woman

I didn't get my school leaving certificate before applying the a/l exam as a private candidate. I faced 2019 a/l and now i am to apply for university. I got my school leaving certificate in 2020.is it be a problem for university selection.

Comment author woman

මම bio science විෂය ධාරාව හදාරා 2019 උ/පෙළ විභාගය සදහා අයදුම් කලෙමි. (1st shy) නමුත් admission ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මට විභාගයට පෙනී සිටීමට නොහැකි විය. ඊට පසු 2020 වසරේදි මා නැවත විභාගයට අයදුම් කළද, මා එවරද විභාගයට පෙනී නොසිටියෙමි. (නමුත් මා admission ලබා නොගත්තෙමි).
මා 2021 වසරේදි commerce විෂය ධාරාවෙන් විභාගය සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරමි. එවිට එය මාගේ කී වැනි shy එකද ? (3rd shy /1 st shy?)

Comment author woman

මම 2019 ජීව විද්‍යා අංශයෙන් විභාගයට පෙනී සිටිය. එ මගෙ පලමු වර උසස්පෙල විභාගයයි. නමුත් මන් 2020 පෙනී සිටිමට සිටි නමුත් පෙනී සිටියෙ නැ. 2021 වසරේ පෙනී සිටිමට අවශ්‍ය නමුත් පෙනීසිටීමට කාලය නැහැ.මන් ලබන වසරෙ විභාගය කරොත් එ මගෙ 2වෙනි වර පෙනී සිටීම වනවාද? විශ්ව විද්‍යාල පිවිසුම් ලබන වසරෙ කරහොත් ලබගත් හැකි වනවාද?

Comment author woman

සර් මන් school එකෙන් ජීව විද්‍යා අන්ශයෙන් උසස් පෙල ඇතුලු උනා ඊට පස්සේ ඇති උනු සෞඛ්‍ය තත්වයේ සමහර ගැටලු නිසා ඉගෙනීම් කටයුතු කිරීමට අපහසු උනු නිසා මන් තාක්ශනවේදය විශය දාරාවෙන් ඉගෙන ගත්තා මන් උසස් පෙල විභාගයට පෙනී සිටිය යුත්තේ මේ වසරේ උනත් විශය දාරාව වෙනස් කර නිසා ඊලග වසරේ පෙනී සිටීමට ඉගෙන ගන්නවා අපේ පාසලේ මෙම විශය දාරාව නැති නිසා පෞද්ගලික අපේක්ශකයෙක් ලෙස මට පලවෙනි අවස්තාවෙදි පෙනී සිටීමට හැකිද. ? එය විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලු වීමට බල පානවද. එක අවස්තාවක් මග හැරුනු නිසා එය බලපානවද ඊලග අවස්තාවට.? පලවෙනි වරම පෞද්ගලික අපේක්ශකයෙක් ලෙස පෙනී සිටින නිසා විශ්ව විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වෙනවද.

Comment author woman

Mis or sir mn 2018 a/l kere mata simple passe thiyana nisaa aapahu e vishayan tika me paara karande application eka ganne kohomada?. Apita 2018 syllabus eken neda liyanne.

Comment author woman

Can i change my subject commerce to art in my second shy? If its it possible, please let me know.

Comment author woman

I had to face the A / L exam in 2019 for the first time but I could not write the exam due to a sudden illness and had to be hospitalized. I applied for the exam in 2019 and 2020 as a private applicant. I wrote the exam in 2020for the first time. So how many more times can I write the exam? In 2019 I only got admiration and just didn't face the exam.

Comment author woman

Mn 2021 a/l exam eka ta biology walin apply kara school eken mn 2022 exam krnwa me para nathiwa .mn admishen eka gthe nthm mta 2022 exam ek 2d shi da? 3d shi da wenne .mge me para al apply ek exam ekt muna dunne nathath ek mn muna dunna kiyla mark wenwda?

Comment author woman

mama 2021 wasare dewana wara usaspela wibagayata ayadum kalada wibagayata muhuna node.wibagayata sahabagi nowima nisa mage ayadumpatha awalangu wewida.mata ilaga wasare dewanawara apekshakayeku lesa pasalen ayadum kala hakida.

Comment author woman

I faced first attempt in advanced level in 2020 and again I sat for my second attempt in 2021. If I applied for general English I could not sit for it. So can i use my first result in job interview ? Is that valid one or not pls?

Comment author woman

I have signed for the a/l application. But I won't sit for the exam this time. So I didn't sign and get admission. Will it be counted as a shy if I didn't sign admission even though I have applied?

Comment author woman

mn 2022 1st shy kara.mn 2023 2nd shy eka krnna apply kara e unta dn mn eka skip krnna hithan inne. mn ilaga para 2024 apply karanakota mn 2nd shy kylada 3rd shy kiyalada illum karanna one

Comment author woman

I am a 2021 batch student, My 3rd attempt is supposed to be in 2023. Can I skip this year and sit for next year 2024 will my university entrance be cancelled out if I do like this

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry