උ/පෙ පෞද්ගලික සංයුක්ත ගණිතය පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Menura (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  උපාධි අපේක්ෂක
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​9​6​5​9​8​8​6
වට්ස්ඇප් :
QR කේතය :
QRCode උ/පෙ පෞද්ගලික සංයුක්ත ගණිතය පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
University of Moratuwa Bsc undergraduate
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
මෙවර 2023 උසස්පෙළ සිසුන් සදහා මග හැරුනු පාඩම් ආවරණය කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* 2024 සිද්ධාන්ත පන්ති.
* 2023 සිද්ධාන්ත හා පුණරීක්ශන පන්ති.
* 2023 A/L ත්‍රිකෝණමිතිය / අවකලනය / අනුකලනය විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ.(කෙටි දින ගනනක් තුල සිදුකරයි)
* 2023 A/L ලකුණු අඩු හෝ අසමත් වන මට්ටමේ සිසුන් සදහා s,c සාමාර්ථ සදහා ගෙන යාමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව.
* 2021 A/L ඉහල ප්‍රතිඵල.
* තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.
* Online and home visiting
* Over 4 years experience .
* මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුවෙක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
* වැඩිදුර තොරතුරු සදහා විමසන්න.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගත පන්ති
මාර්ගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
විචාර
Menura ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry