සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

A/L Combined Maths Individual Class

Contact details
Tutor :
Menura (Male)
  •  Ordinary Level
  •  Advanced Level
  •  Diploma
  •  Undergraduate
  •  Teaching Experience : Over 4 years
Phone :
0​7​1​9​6​5​9​8​8​6
WhatsApp :
QR Code :
QRCode A/L Combined Maths Individual Class en
Reviews / Testimonials :
About the teacher
University of Moratuwa Bsc undergraduate
Subjects and Courses
මෙවර 2023 උසස්පෙළ සිසුන් සදහා මග හැරුනු පාඩම් ආවරණය කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* 2024 සිද්ධාන්ත පන්ති.
* 2023 සිද්ධාන්ත හා පුණරීක්ශන පන්ති.
* 2023 A/L ත්‍රිකෝණමිතිය / අවකලනය / අනුකලනය විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ.(කෙටි දින ගනනක් තුල සිදුකරයි)
* 2023 A/L ලකුණු අඩු හෝ අසමත් වන මට්ටමේ සිසුන් සදහා s,c සාමාර්ථ සදහා ගෙන යාමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළ.
* පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව.
* 2021 A/L ඉහල ප්‍රතිඵල.
* තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.
* Online and home visiting
* Over 4 years experience .
* මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුවෙක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
* වැඩිදුර තොරතුරු සදහා විමසන්න.
Venue / Location

Teacher would visit students' homes in following locations

Colombo District, Sri Lanka


Online Classes
Classes are conducted online (Or educational material available online). You can join the class (or read educational material) from anywhere in the world.
Offered Classes
  • Private (Individual) classes
  • Small group classes (Less than 10 people)
Classes are conducted in following languages
  • සිංහල
Reviews / Testimonials
Be the first to write a Review / Testimonial about Menura

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry