මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Supun Senanayake (පුරුෂ)
 • සාමාන්‍ය පෙල
 • උසස් පෙල
 • ඩිප්ලෝමා
 • උපාධි අපේක්ෂක
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 9 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
ට්විටර්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
නව්‍ය ඉගෙනුම් ක්‍රම තුළින් විශිෂ්ට ප්‍රතිථල කරා.
උසස් පෙළ සිසුන් සදහා ක්‍රියාත්මක දිවයිනේ විශිෂ්ටතම ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාන පාඨමාලාව.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
උසස් පෙල හා අනෙකත් උසස් විභාග සදහා
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Depanama, පන්නිපිටිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Rotary, නුගේගොඩ


Sepala, පන්නිපිටිය


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල

 Grade 1 to A/L All Subjects