අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical

උපදේශක: Amila Senevirathne (පුරුෂ‍) - Qualified with diploma in western music, Completed ABRSM examinations, Work at Linfield International College

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical
අපරදිග සංගීතය පන්ති - Trinity / IWMS exams, පාසල විෂය නිර්දේශය

K Rajithamali (ස්ත්‍රී) - IWMS / Trinity, Graduate in Performing arts University.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම

සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය

Buddhi Pathirana (පුරුෂ) - Bachelor of performing arts (Special), University of Visual and performing arts, Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ 05, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

සංගීතය පන්ති - ගිටාර්ය, වයලීනය, පියානෝ ,අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය
පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව

Dilumi Sachithrani (ස්ත්‍රී) - ගායන සහ වාදන විශාරද, ප්‍රසාංගික කලාවේදී(විශේෂ) උපාධිය ද සමත්ව ඇත.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

පෙරදිග සංගීතය සහ හින්දි භාෂාව
අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Gayan Binduhewa (පුරුෂ) - Qualified in Royal and Trinity exams, Higher diploma (Belwood Asthetic Center).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අවිස්සාවේල්ල, කඩුවෙල, කොස්ගම, දෙහිවල

සංගීත පන්ති - ගිටාර්ය, පියානෝ, වයලීනය, ඕගන්, Mandolin GCE සා/පෙළ සහ උ/පෙ විෂය නිර්දේශය

Gayan Sudarshana (පුරුෂ) - Government school music teacher with over 5 year experience.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, කොස්වත්ත, කොළඹ 05, තලවතුගොඩ, නාවල

උපකාරක පන්ති - පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්

Chandani Jayanetti (ස්ත්‍රී) - More than 20 years experience in teaching western music at Wycherly International, Sirimawo Balika and Visaka.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මාලබේ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

Let your child explore, experience and excel in the largest Day Care, After School Care and Activity Center in නුගේගොඩ

All Tuition Classes Under One Roof For Children 4-12 Years Of Age

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න