ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - TEFL [UK], Certificate in English Teaching (Royal Institute - SL) ,Degree in Business Management, PG Dip. in Marketing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

ඉංග්‍රීසි ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා
ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා

Wesley John (පුරුෂ) - පාථමාලාව කථන පුහුණුව හා ව්‍යාකරණ අවබෝධය ප්‍රගුන කිරිම ඉලක්ක කර ගනිමින් කණ්ඩායම් පන්ති තනා ඇත.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොට්ටාව, ගොඩගම

ඉංග්‍රිසී කණ්ඩායම් පන්ති - කථනය, ලිවීම හා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සදහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා

Anudith (පුරුෂ) - Studied from 2005 to 2019 at an International School. Completed a diploma in British Council and following ILTES.

ඉංග්‍රීසි පන්ති සා/පෙළ, උ/පෙ සිසුන් සහ ළමුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්

Ratnayake (පුරුෂ) - National certificate for English (N.C.E), Diploma for English Language (DE), Higher diploma for English (HDE).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කැලණිය

ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට උ/පෙ - අන්තර්ජාලය තුලින්
විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සඳහා නිසැක A සාමාර්ථ ඔබටත් අවශ්‍ය ද???

Gayathri Pothupitiya (ස්ත්‍රී) - කොළඹ ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පාසලක ද්වීතියික පාසැල් ගුරුවරියක් ලෙස දැනට සේවය කරමින් සිටිමි, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ විදාවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිමි.

Teacherasdf

Shiyara Hassim (ස්ත්‍රී) - Teaching in an international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොළොන්නාව, මුල්ලේරියාව, වැල්ලම්පිටිය, හිඹුටාන

පෞද්ගලික IELTS පන්ති, ඉංග්‍රීසි කථනය, OL සහ AL ඉංග්‍රීසි පන්ති

Mohamed Ariff (පුරුෂ) - Business Administration (University of Colombo), Teaching Knowledge Test (Cambridge University - UK).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුවෙල, කොළඹ, නුගේගොඩ, මාලබේ

පෞද්ගලික IELTS පන්ති, ඉංග්‍රීසි කථනය, OL සහ AL ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති - GCE, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Rashani Daniel (ස්ත්‍රී) - 7 years of corporate and 4 years of teaching experience. BA in Hospitality Management, PGD - CTH UK, Toast Master, TEFL (UK).

ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති සිසුන් ශ්‍රේණිය 4 - උ/පෙ, කේම්බ්‍රිජ් GCE, British Council Exams

Amal Perera (පුරුෂ‍) - FCE, CAE, BEC (Higher) Cambridge, Over 14 years of teaching experience.
ස්ථාන: කඩුවෙල, Angoda, කැලණිය, කඩවත, දෙහිවල

සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි

Shan (පුරුෂ) - Dip Business mgt edxcel UK, MBA (marketing) UK.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩුවෙල, කොටිකාවත්ත, කොස්වත්ත, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, මුල්ලේරියාව

ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

උපදේශක: Vidura (පුරුෂ‍) - British Council certificated and I am Cambridge University certified [CELTA] English teacher, Over 10 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ

ඉංග්‍රීසි  කතා පුහුණුව with British English pronunciation for English teachers, AL,OL students, adults, IELTS students and professionals

 Grade 1 to A/L All Subjects