මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

Private Tutoring - ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Thilina Madusanka (පුරුෂ)
 • ප්‍රථම උපාධිය
 • පශ්චාත් උපාධි
 • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 4 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
ට්විටර්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
--Teaching is not my profession, it is my passion--

The teacher should be an example to the students to achieve their dreams.

Why me?
 • Bachelors of Science (Special, Honours), University of Ruhuna
 • Master of Science (First Class), The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
 • Scholarship awardee, Pears Foundation, UK
 • Visiting Scientist, Chinese Academy of Sciences, Kunming Institute of Zoology, China.
 • Trained scientist for the whole genome analysis in animals.
 • Seven published research articles
 • One year of experience in University teaching and researching
 • Full-time teacher of biology in leading international school.

What do I provide?
 • Individual attention to each student
 • Exam targeted lesson notes
 • Topic wise question discussionSpecial practical guide
 • Printed materials
 • Past paper discussions with marking schemes.
 • Special training for 'a Correct way to answer to the exam questions'
 • and many more.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Biology and Human Biology for Advanced Level and Ordinary Level - International Syllabus.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Jayagra Institute, රද්දොළුගම


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොට්ටාව

කොළඹ

නුගේගොඩ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඩවත

කඳාන

ගනේමුල්ල

ගම්පහ

ජා-ඇල

වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English

 Grade 1 to A/L All Subjects