ගණිතය, සිංහල, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව - පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

Dinika Dias (ස්ත්‍රී) - LLB (Hons) University of Colombo.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 4/5/6, නාවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, හෝමාගම

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ගණිතය / දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 සිට 11

Charith Senarathna (පුරුෂ) - Bsc (Hons) in QS (BCU,UK).
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, කොළඹ 08, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ගණිතය / දේශීය විෂය නිර්දේශය 6 සිට 11
6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

6-11 ශ්‍රේණි ගණිතය (සිංහල මාධ්‍ය) අමතර පංති.

Ramani Priyanganie (ස්ත්‍රී) - වසර 29ක ඉගැන්වීමේ පලපුරුද්ද, සාමාන්‍යපෙළ ගණිත උත්තර පත්‍ර ප්‍රධාන පරීක්ෂක.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, නාවල, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, රාජගිරිය, හෝමාගම

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ගණිතය අමතර පන්ති - කොළඹ - ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Shafraz Mohamed (පුරුෂ) - Civil Engineering undergraduate.
ස්ථානයන්: කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ, රාජගිරිය, වැල්ලම්පිටිය

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L

Mahesh Perera (පුරුෂ) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය | එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | සා/පෙළ ශ්‍රේණිය 6-11, AS සහ A/L
උසස් පෙළ ⁣භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත හා පුනරීක්ෂණ / 6-11 ගණිතය හා විද්‍යාව නිවසට පැමිණ උගන්වමි

Dilan Chathuranga (පුරුෂ) - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ 10, දෙහිවල, පන්නිපිටිය, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, වේරහැර

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික පන්ති

Buddhika Wedage (පුරුෂ) - BSc honors graduate from university of Moratuwa, CIMA advance diploma holder.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 08, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් - පෞද්ගලික පන්ති
ගණිතය තනි/කණ්ඩායම් පන්ති (6 වසර සිට සා:පෙළ දක්වා)

Yohan Dhananjaya (පුරුෂ) - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උසස් ගණිතය අංශයේ විද්‍යා උපාධිධාරියෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ 05, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, මහරගම, රාජගිරිය

ගණිතය තනි/කණ්ඩායම් පන්ති (6 වසර සිට සා:පෙළ දක්වා)
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ

H Prasad (පුරුෂ) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කළුබෝවිල, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ 05, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, තලවතුගොඩ, දෙහිවල, නාවල

එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය විෂය නිර්දේශය | ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ සහ 12-13 උ/පෙ
ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

RM.Nafeel (BSc in Engineer)...ගණිතය & භෞතික විද්‍යාව teacher

RM.Nafeel (පුරුෂ) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
ස්ථානයන්: අම්පාර, කොළඹ, කොළඹ 03, කොළඹ 06, කොළොන්නාව, දෙහිවල, නාවල, නුගේගොඩ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Pramukha Perera (පුරුෂ) - A recent University Graduate, Bsc in Aeronautics with a major in Commercial Aviation.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

ඔබට ගණිතය හෝ ඉංග්‍රීසි විෂයයන් සඳහා උදව් අවශ්‍යද?

Shankamal Harinda (පුරුෂ) - Undergraduate University of Colombo [BSc in Physical science].
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 5/7/8, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න