ශ්‍රේණිය 1 - 5 - සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය

Ziyana Azmy (ස්ත්‍රී) - Experienced and qualified former pre school teacher of a leading International School in Colombo

3, 4, 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

Kumuduni Jayalathge (ස්ත්‍රී) - මොරටුව ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක ශිෂ්‍යත්ව ආචාරිනියක් ලෙස වසර 8 ට අධික පළපුරුද්දක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
Private classes offered - Grade 1 to 8 all the subjects

උපදේශක: Ms. Sri (ස්ත්‍රී‍) - City and Guilds Teaching, ACS, Advanced Diploma in English.
ස්ථාන: කොළඹ and 6, දෙහිවල, Mount lavinia, Rathmalana, මොරටුව