ගණීතය සහ විද්‍යාව සදහා උපකාරක පන්ති (ගුරුවරියක් විසින් මෙහෙයවයි)

Subodhini Perera (ස්ත්‍රී) - විද්‍යා උපාධිධරි (වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද), පශ්චාත් අධ්‍යයාපන ඩිප්ලෝමාධරි

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

J. Chemali Ranawaka (ස්ත්‍රී) - Diploma in teacher training in Mathematics up to O/L, Former Maths teacher at Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොහුවල, නුගේගොඩ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 9, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල ශ්‍රේණිය 1 - 5

Rusini Gunawardena (ස්ත්‍රී) - 4 A Passes for AL in Commerce Stream, Undergraduate B.B.Mgt. in Financial Engineering [University of Kelaniya]

1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් සඳහා පන්ති - ගණිතය, සිංහල, වාණිජ

Rashmi Perera (ස්ත්‍රී) - An undergraduate, over 2 years experience

3, 4, 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

Kumuduni Jayalathge (ස්ත්‍රී) - මොරටුව ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක ශිෂ්‍යත්ව ආචාරිනියක් ලෙස වසර 8 ට අධික පළපුරුද්දක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර, පිළියන්දල, මොරටුව, රත්මලාන

ගණිතය පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය / කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shalani (ස්ත්‍රී) - Bachelor Degree, MBA and CIMA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පිළියන්දල, මොරටුව

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ගණිතය හරිම ලේසියි. නිසැකවම A සාමාර්ථයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Dhanushika Nayomi (ස්ත්‍රී) - වරලත් ගණකාධිකාරි හා පළපුරුදු ගුරුවරියක්.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, ගොඩගම, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ, හෝමාගම

සිංහල ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Madushanika abeysignha (ස්ත්‍රී) - Durwala sisun sadaha vishesha awadayanayak laba di ugan wai.keti krama magin maths ugan wai.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගෝනපොල, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

Maths Tuition Sinhala Medium

උපදේශක: R.P Rupasinghe (පුරුෂ‍) - Following degree in Civil Engineering [OUSL], Following a diploma in Engineering course