උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanali lithara (ස්ත්‍රී) - I have many qualifications in teaching English medium students and I am a past student of Vidura college.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, පානදුර

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)

Amali Mapa (ස්ත්‍රී) - 20 years of experience teaching in both local and foreign schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළල්ගොඩ, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත, මහරගම

ඉංග්‍රීසි මධ්‍යම ප්‍රාථමික පන්ති - සියලුම විෂයයන් (ඔන්ලයින්)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ශ්‍රේණිය 3-10 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Sudam Uswatte (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Civil Engineering [SLIIT].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, පොල්ගස්ඕවිට, බොරලැස්ගමුව

සැමට ඉංග්‍රීසි - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 2 සිට 11

Lakshani Samarakoon (ස්ත්‍රී) - BA in English[UG], ANDE [Advanced National Diploma in English], Experienced International School Teacher [5+ years].
ස්ථානයන්: ගොඩගම, පිළියන්දල, මහරගම, හෝමාගම

ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති - සිංහල සහ ගණිතය

Dilki Mihiravi (ස්ත්‍රී) - National diploma in primary education, 4 years experience in a Colombo National school.
ස්ථානයන්: කොහුවල, කොළඹ 3/44, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, මහරගම

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical

Amila Senevirathne (පුරුෂ) - Qualified with diploma in western music, successfully completed ABRSM examinations.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ

අපරදිග සංගීත පන්ති - Theory and practical
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 7

Lashini Munasinghe (ස්ත්‍රී) - Will be starting my bachelor's degree by next year at a state university. 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, පානදුර, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 11 සඳහා

Shanka Perera (පුරුෂ) - BLE (University of Colombo), BIT (University of Moratuwa), Diploma in natural science (Ousl), 8 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, කොළඹ, පිළියන්දල, මහරගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

S.Niroshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology, British Computer Society-PGD, Higher Diploma In Computer Science programming special

3, 4, 5 ශිෂ්‍යත්ව පන්ති හා 6 ශ්‍රේණිය සිංහල

Kumuduni Jayalathge (ස්ත්‍රී) - කොළොඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව හදාරා තිබීම. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සිංහල භාෂාවට අදාලව ශාස්ත්‍රපති, ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි ලබා තිබීම

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට 11

De silva (ස්ත්‍රී) - A teacher attached to a leading girls' school.
ස්ථානය: පිළියන්දල

උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ගණිතය, ENV, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ඉංග්‍රීසි

Randima Hashangi (ස්ත්‍රී) - B Sc in Business Management Special Degree, Diploma in English for professionals.
ස්ථානයන්: පිළියන්දල, මහරගම

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 3, 4, 5

L. Viduranga (පුරුෂ) - B.Sc Finance with second class [University of Sri jayawardenapura].
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව, රත්මලාන