Ask your questions
සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා කථන හා ලිඛිත ඉංග්‍රීසි පන්ති

Thilak Dayananda (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය (ඉංග්‍රීසි), එල්එල්බී (ලන්ඩන් විභාගය), රජයේ ඉංග්‍රීසි විශේෂ පුහුණු ගුරු සහතිකය, වසර 40 ක ඉගැන්වීම් (රජයේ හා ජාත්‍යන්තර පාසල්)

සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා කථන හා ලිඛිත ඉංග්‍රීසි පන්ති