සිංහල |  தமிழ் |  English

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-7-8 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
P. Wickramaratne (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 20 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​ ​6​0​6​ ​0​9​1​5
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-7-8 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය විෂය නිර්දේශය si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Mathematics Grade 6-7-8 English Medium (National Curriculum)

Lay a solid foundation for the subject most children find difficult.

Mathematics Grade 6-7-8 English Medium (National Curriculum) conducted by leading Colombo Girls’ School experienced lady teacher (BSc. Hons) with over 30 years of experience at Nugegoda. Individual & Small Group Classes Only.

3000/=
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Mathematics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
P. Wickramaratne ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry