உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் வகுப்புக்களை - Edexcel, Cambridge

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Joseph Ranjith Kumar (ஆண்)
 • சாதாரண நிலை
 • உயர்தரம்
 • கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
விபேர் :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​7​3​9​8​9​0​5​2
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் வகுப்புக்களை - Edexcel, Cambridge ta
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology.

21 Years of teaching experience.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Psychology
 • Cambridge - AS & A2
 • Edeexcel - IAL/GCE (AS & A2)
 • Edexcel - GCSE (9-1)
Sociology
 • Cambridge - AS & A2
 • Cambridge - O/L
 • Cambridge - IGCSE

Teacher, 87 A, Kawdana Road, Dehiwala
Call: 0773 98 90 52
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
87 A, Kawdana Road, தேஹிவல


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கடவத்த


கம்பஹ


களனி


கிரிபத்கொட


நேகோம்போ


யக்கலை


வாட்டல


களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
பாணந்துறை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய


உள் கோட்டை


கடுவெல


கல்கிசை


கொழும்பு


கொழும்பு 01


கொழும்பு 02


கொழும்பு 03


கொழும்பு 04


கொழும்பு 05


கொழும்பு 06


கொழும்பு 07


கொழும்பு 08


கொழும்பு 09


கொழும்பு 10


கொழும்பு 11


கொழும்பு 12


கொழும்பு 13


கொழும்பு 14


கொழும்பு 15


கொஸ்வத்த


கொஹுவல


தலவத்துகொட


தேஹிவல


நாவல


நுகேகொடை


பத்தரமுல்ல


பாதுக்கை


பிட கோட்டே


பிலியந்தலை


பொகுந்தர


பொரலஸ்கமுவ


மஹரகம


மாலபே


மீகொடை


முல்லேரியா


மொரட்டுவ


ரட்மலான


ராஜகிரிய


வெல்லம்பிட்டிய


ஹோகன்தர


ஹோமாகம


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கடவத்த

கம்பஹ

களனி

கிரிபத்கொட

நேகோம்போ

யக்கலை

வாட்டல

களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
பாணந்துறை

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

உள் கோட்டை

கடுவெல

கல்கிசை

கொட்டிகாவத்த

கொழும்பு

கொழும்பு 01

கொழும்பு 02

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொழும்பு 09

கொழும்பு 10

கொழும்பு 11

கொழும்பு 12

கொழும்பு 13

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஸ்வத்த

கொஹுவல

கோதடுவ

தலவத்துகொட

தேஹிவல

நாவல

நுகேகொடை

பத்தரமுல்ல

பாதுக்கை

பிட கோட்டே

பிலியந்தலை

பொகுந்தர

பொரலஸ்கமுவ

மஹரகம

மாலபே

மீகொடை

முல்லேரியா

மொரட்டுவ

ரட்மலான

ராஜகிரிய

வெல்லம்பிட்டிய

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • English